Enigma Partnerem Roku 2018 firmy Gemalto

Firma Gemalto, jeden z kontrahentów Enigmy, uhonorowała nas tytułem Partnera of the Year 2018. Gemalto to międzynarodowa firma zajmująca się m.in. bezpieczeństwem cyfrowym, dostarczająca aplikacje programowe, a także bezpieczne urządzenia osobiste. Współpraca Enigmy z Gemalto trwa już wiele lat bazując na wdrożeniach urządzeń HSM (Hardware Security Module) wśród klientów z sektora mundurowego, bankowego i telekomunikacyjnego.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać