Oprogramowanie dedykowane

Enigma posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania użytkowego. Projektuje i wdraża kompletne systemy informatyczne opracowywane dla zaspokojenia potrzeb poszczególnych sektorów gospodarki lub konkretnego klienta. Dostarcza m.in. systemy wspomagające zarządzanie, systemy ochrony antywirusowej i antyspamowej, systemy poczty elektronicznej. Do produkcji oprogramowania wykorzystuje najnowsze technologie w zakresie narzędzi programistycznych. Integruje także swoje produkty z najlepszymi rozwiązaniami firm trzecich.

Przykłady rozwiązań dedykowanych

Opierając się na doświadczeniu zdobytym w trakcie 25 lat działalności oraz na wiedzy naszej kadry inżyniersko-projektowej wynikającej z wdrożenia setek systemów informatycznych, opracowujemy od podstaw założenia, projekt funkcjonalny, techniczny i przygotowujemy rozwiązania spełniające potrzeby naszych klientów.

System Dozoru Elektronicznego

System Dozoru Elektronicznego Skazanych wdrożony na potrzeby Ministerstwa Sprawiedliwości w 2009 r. obejmujący pełną infrastrukturę teleinformatyczną w tym bezpieczeństwo sieciowe, system uwierzytelnienia, PKI, wspomagania zarządzania pracą patroli, portal komunikacyjny, dedykowane oprogramowanie zarządzające, oprogramowanie dla Sędziów i Kuratorów, itp.. oraz kilka tysięcy specjalizowanych urządzeń do monitorowania skazanych. Prace wdrożeniowe poprzedzone były wielotygodniową analizą potrzeb i oczekiwań Klienta. Wspólnie wypracowano projekt rozwiązania, na podstawie którego dopiero został zbudowany docelowy system  wraz  z dedykowanym oprogramowaniem.

SYSTEM ePASZPORTÓW

Na zamówienie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych został zaprojektowany i wykonany system Infrastruktury Klucza Publicznego oraz system inspekcyjny działające na potrzeby systemów paszportowych Polski (następnie analogiczny system  został wdrożony na Litwie) W ramach projektu wykonano dedykowane oprogramowanie PKI umożliwiające obsługę certyfikatów atrybutów na potrzeby paszportów oraz czytników dokumentów, a także kompletny system inspekcyjny działający zarówno bezpołączeniowo, jak i on-line wraz z dedykowanymi urządzeniami w postaci tokenów USB. Na przełomie 2014 i 2015 roku na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Centralnego Ośrodka Informatyki system został rozbudowany o nowe funkcjonalności umożliwiające między innymi weryfikację dokumentów paszportowych wydanych w innych krajach oraz paszportów polskich wydanych przez podobne systemy  w innych krajach UE.

System Archiwum Cyfrowe

Na zamówienie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Enigma wdrożyła dedykowany system Cyfrowe Archiwum. System objął prawie 90 000 mb archiwów, prawie 11 000 kartotek i innych materiałów ewidencyjnych, zgromadzonych w centrali IPN, dziesięciu oddziałach i czterech delegaturach, zgromadzonych w 74 pomieszczeniach magazynowych oraz 22 pomieszczeniach w Warszawie. W obecnej chwili baza systemu liczy przeszło 40 milionów rekordów a system jest stale obsługiwany przez ponad 200 użytkowników zlokalizowanych we wszystkich oddziałach IPN na terenie Polski. System opierając się na własnych rozwiązaniach dedykowanych tworzonych w Enigmie zapewnia szereg funkcjonalności biznesowych. Istotnym elementem systemu jest warstwa bezpieczeństwa.

System retencji danych

Dedykowany system dla Netia SA do retencji danych billingowych służący do przechowywania i przeszukiwania danych o wykonanych połączeniach telefonicznych zgodnie z obowiązującym prawem. Rozwiązanie w całości opracowane przez inżynierów Enigmy pod nazwą Indico w chwili obecnej umożliwia przetwarzanie danych i generowanie raportów ze źródeł zawierających około 9 miliardów rekordów dokonując odpowiednich przekształceń i kanonizacji danych. Świadczy również usługi hurtowni danych na potrzeby innych zastosowań. Bezpieczeństwo systemu zostało oparte o technologię PKI oraz wielostopniowy system zarządzania rolami i użytkownikami.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać