Bezpieczeństwo

 

 

PAŃSTWA, INSTYTUCJI, OBYWATELI

AVISPON – zintegrowany system zarządzania informacją

Nawet najbardziej zaawansowane systemy kontroli nie zapobiegną wydarzeniom losowym. Niemniej zadaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych jest wsparcie służb w codziennej pracy nad rozwiązywaniem także bardzo skomplikowanych spraw. Dlatego Enigma stworzyła AVISPON – system zarządzania informacją podczas sytuacji kryzysowych.

Co to jest AVISPON?

Avispon to rozbudowany system, który został stworzony na potrzeby obsługi grup zadaniowych, pracujących nad skomplikowanymi sprawami operacyjnymi, wymagającymi koordynacji działań operacyjnych na różnych szczeblach organizacji.

Rozwiązanie zawiera szereg modułów, które obsługują różne zagadnienia, z jakimi muszą się zmagać organizacje zarządzające bezpieczeństwem państwa:

 • wsparcie zarządzania zadaniami zespołów kryzysowych
 • kompleksowe raporty
 • obsługa obiektów
 • współpraca z systemami monitoringu wizyjnego
 • współpraca z dowolnymi aplikacjami zewnętrznymi
 • mechanizmy zarządzania zasobami
 • system wideokonferencji
 • obsługa narad operacyjnych
 • mapy

Wybierz rozwiązanie lub produkt dopasowany do Twoich potrzeb

 • OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

  Kryptograficzne rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „POUFNE”, „NATO CONFIDENTIAL”, „CONFIDENTIEL EU”.

 • BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU

  Pełna kontrola nad wirtualną tożsamością i uprawnieniami użytkowników w systemach informatycznych wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

 • BEZPIECZEŃSTWO MOBILNE

  Bezpieczna praca z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i rozwiązań aplikacyjnych w rozproszonym środowisku.

 • ELEKTRONICZNY MONITORING

  Kompleksowa platforma umożliwiająca kontrolę osób i miejsc objętych monitoringiem.

 • OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE

  Rozwiązania autorskie kierowane do wielu sektorów rynku, dostosowane do specyfiki działalności oraz wymagań prawnych i organizacyjnych.

 • INFRASTRUKTURA KLUCZA PUBLICZNEGO

  Bezpieczna wymiana informacji w systemach IT gwarantująca autentyczność nadawcy, integralność, poufność oraz niezaprzeczalność treści.

 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  Minimalizacja zagrożeń, reagowanie na incydenty, monitorowanie logów systemowych wraz z aktywną polityką bezpieczeństwa wewnątrz organizacji.

 • BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY

  Stała i wielopoziomowa analiza zdarzeń wewnątrz organizacji połączona z monitoringiem zewnętrznym.

 • BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW I SIECI

  Zapewnienie optymalnego poziomu ochrony sieci firmowej i usprawnienie pracy działu IT.

 • USŁUGI

  Doradztwo, konsultacje oraz wsparcie merytoryczne i projektowe w zakresie bezpieczeństwa systemów IT.

Potencjał firmy

KONCESJA MSW W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU WYROBAMI O ZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA

CERTYFIKAT ISO 9001, ISO 27000, AQAP 2110, NCAGE

KANCELARIA TAJNA, NATO

Start typing and press Enter to search