Bezpieczeństwo

PAŃSTWA, INSTYTUCJI, OBYWATELI

 

ENIGMA – blisko 30 lat dla bezpieczeństwa Państwa, Instytucji, Obywateli

Od ponad ćwierć wieku Enigma SOI dba o ciągłość i niezawodność działania systemów informatycznych o znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania zarówno administracji państwowej, jak i biznesu.

Swoją działalność skupiamy przede wszystkim na projektowaniu i realizacji złożonych i wymagających systemów IT, szczególnie w dziedzinach szeroko definiowanej ochrony informacji, uwierzytelnienia i autoryzacji, podpisu elektronicznego, biometrii oraz zarządzania tożsamością. We wdrażanych projektach wykorzystujemy głównie własne, autorskie rozwiązania sprzętowe i programistyczne.

Wybierz rozwiązanie lub produkt dopasowany do Twoich potrzeb

  • OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

    Kryptograficzne rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „POUFNE”, „NATO CONFIDENTIAL”, „CONFIDENTIEL EU”.

  • BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU

    Pełna kontrola nad wirtualną tożsamością i uprawnieniami użytkowników w systemach informatycznych wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

  • BEZPIECZEŃSTWO MOBILNE

    Bezpieczna praca z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i rozwiązań aplikacyjnych w rozproszonym środowisku.

  • ELEKTRONICZNY MONITORING

    Kompleksowa platforma umożliwiająca kontrolę osób i miejsc objętych monitoringiem.

  • OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE

    Rozwiązania autorskie kierowane do wielu sektorów rynku, dostosowane do specyfiki działalności oraz wymagań prawnych i organizacyjnych.

  • INFRASTRUKTURA KLUCZA PUBLICZNEGO

    Bezpieczna wymiana informacji w systemach IT gwarantująca autentyczność nadawcy, integralność, poufność oraz niezaprzeczalność treści.

  • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

    Minimalizacja zagrożeń, reagowanie na incydenty, monitorowanie logów systemowych wraz z aktywną polityką bezpieczeństwa wewnątrz organizacji.

  • BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY

    Stała i wielopoziomowa analiza zdarzeń wewnątrz organizacji połączona z monitoringiem zewnętrznym.

  • BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW I SIECI

    Zapewnienie optymalnego poziomu ochrony sieci firmowej i usprawnienie pracy działu IT.

  • USŁUGI

    Doradztwo, konsultacje oraz wsparcie merytoryczne i projektowe w zakresie bezpieczeństwa systemów IT.

Potencjał firmy

KONCESJA MSW W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU WYROBAMI O ZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA

CERTYFIKAT ISO 9001, ISO 27000, AQAP 2110, NCAGE

KANCELARIA TAJNA, NATO

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać