Bezpieczeństwo

 

PAŃSTWA, INSTYTUCJI, OBYWATELI

ENIGMA – 25 lat dla bezpieczeństwa Państwa, Instytucji, Obywateli

Od ponad ćwierć wieku Enigma SOI dba o ciągłość i niezawodność działania systemów informatycznych o znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania zarówno administracji państwowej, jak i biznesu.

Swoją działalność skupiamy przede wszystkim na projektowaniu i realizacji złożonych i wymagających systemów IT, szczególnie w dziedzinach szeroko definiowanej ochrony informacji, uwierzytelnienia i autoryzacji, podpisu elektronicznego, biometrii oraz zarządzania tożsamością. We wdrażanych projektach wykorzystujemy głównie własne, autorskie rozwiązania sprzętowe i programistyczne.

Wybierz rozwiązanie lub produkt dopasowany do Twoich potrzeb

 • OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

  Kryptograficzne rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „POUFNE”, „NATO CONFIDENTIAL”, „CONFIDENTIEL EU”.

 • BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU

  Pełna kontrola nad wirtualną tożsamością i uprawnieniami użytkowników w systemach informatycznych wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

 • BEZPIECZEŃSTWO MOBILNE

  Bezpieczna praca z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i rozwiązań aplikacyjnych w rozproszonym środowisku.

 • ELEKTRONICZNY MONITORING

  Kompleksowa platforma umożliwiająca kontrolę osób i miejsc objętych monitoringiem.

 • OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE

  Rozwiązania autorskie kierowane do wielu sektorów rynku, dostosowane do specyfiki działalności oraz wymagań prawnych i organizacyjnych.

 • INFRASTRUKTURA KLUCZA PUBLICZNEGO

  Bezpieczna wymiana informacji w systemach IT gwarantująca autentyczność nadawcy, integralność, poufność oraz niezaprzeczalność treści.

 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  Minimalizacja zagrożeń, reagowanie na incydenty, monitorowanie logów systemowych wraz z aktywną polityką bezpieczeństwa wewnątrz organizacji.

 • BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY

  Stała i wielopoziomowa analiza zdarzeń wewnątrz organizacji połączona z monitoringiem zewnętrznym.

 • BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW I SIECI

  Zapewnienie optymalnego poziomu ochrony sieci firmowej i usprawnienie pracy działu IT.

 • USŁUGI

  Doradztwo, konsultacje oraz wsparcie merytoryczne i projektowe w zakresie bezpieczeństwa systemów IT.

Potencjał firmy

KONCESJA MSW W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU WYROBAMI O ZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA

CERTYFIKAT ISO 9001, ISO 27000, AQAP 2110, NCAGE

KANCELARIA TAJNA, NATO

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search