Historia – rozwój i badania

Enigma Systemy Ochrony Informacji – jako firma wysokich technologii, przykłada dużą wagę do badań, stałego rozwoju i doskonalenia oferowanych rozwiązań.
Prace badawcze wyprzedzają potrzeby rynku, zwiększają przewagę konkurencyjną Enigmy i zapewniają bezpieczeństwo na wielu poziomach społecznych i instytucjonalnych.
Nasze przykładowe projekty:

2023

Instalacja bramek biometrycznych do szybkiej odprawy granicznej na lotnisku w Rzeszowie

Uruchomienie projektu Systemu Dozoru Elektronicznego w Armenii

Wdrożenie urządzeń HSM w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

PKI dla Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

Rozpoczęcie pierwszego etapu wdrożenia SDE w Czeskiej Republice

Modernizacja i serwis centralnego backup-u dla Ministerstwa Obrony Narodowej

Finalizacja wdrożenia systemu teleinformatycznego iBTM dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

2022

Bramki ABC do szybkiej odprawy granicznej na lotnisku w Gdańsku

Nowa generacja Systemu Dozoru Elektronicznego dla Ministerstwa Sprawiedliwości

Urządzenia sieciowe dla NASK na potrzeby Projektu Połączonego Centrum Operacyjnego

Wdrożenie urządzeń HSM w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Projekt BIG DATA w Policji

Certyfikaty CenCert w Narodowym Funduszu Zdrowia

Dostawa macierzy Hitachi dla Ministerstwa Rolnictwa

Kamery nasobne w Policji

 

2021

Dostawa urządzeń ENIBOX do rejestracji biometrycznej na potrzeby Straży Granicznej.

Dostawa i realizacja kolejnego zamówienia Policji na system kamer nasobnych.

Modernizacja Infrastruktury Klucza Publicznego Centaur w Narodowym Banku Polskim.

Świadczenie usług dla Netii w oparciu o produkt LogPoint.

Zintegrowany System Informatyczny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Instalacja Rubrik CDM w firmie Polaris.

Wsparcie systemu klasy Software Asset Management (SAM) dla KRUS.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla taboru Tramwaje Warszawskie S.A.

System iBTM dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Dostawa oprogramowania VMware dla Poczty Polskiej.

CenCert dostawcą usług zaufania dla Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o., ZUS i NFZ.

2020

Rozbudowa Trójośrodkowego Centrum Przetwarzania Danych (3DC) dla MON.

Instalacja kolejnych Bramek Biometrycznych ABC na lotniskach Okęcie w Warszawie i Poznań Ławica.

Rozbudowa systemu Kamer Nasobnych w Policji w kolejnych lokalizacjach.

Wprowadzenie na rynek szyfratora do ochrony informacji niejawnych CompCrypt ETA MILL 1000P o klauzuli POUFNE, NATO CONFIDENTIAL oraz CONFIDENTIEL EU.

Przejęcie udziałów spółki EBS w ramach projektu SDE.

Budowa i Wdrożenie Jednoośrodkowego Centrum Przetwarzania Danych dla systemów dedykowanych w MON.

Rozbudowa Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu.

Rozbudowa środowiska backupu dla Centrum Informatyki Resortu Finansów.

Wdrożenie PKI w Ministerstwie Obrony Narodowej i PIT-RADWAR.

Dostawa urządzenia do podpisywania wniosków o wydanie paszportów w Rejestrze Dokumentów Paszportowych dla Ministerstwa Cyfryzacji.

Dostawa pieczęci elektronicznej CenCert dla Ministerstwa Finansów.

Dostawa Mobilnych Terminali Noszonych dla Policji.

2019

System i instalacja biometrycznych Bramek ABC na lotnisku Poznań Ławice.

Dostawa urządzeń HSM na potrzeby międzybankowego systemu rozliczeń ELIXIR2 do banku Santander.

Wsparcie serwisowe środowiska trójośrodkowego klastra niezawodnościowego 3DC w Centrum Zasobów Informatycznych .

Migracja danych Systemu Informatycznego Rejestrów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podsystemy tworzące Centralne Usługi Infrastrukturalne w Prokuraturze Krajowej.

Modernizacja systemu CA  w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

Dostawa tysiąca urządzeń Mobilnych Terminali Noszonych w Policji.

2018

Wdrożenie Systemu Dozoru Elektronicznego

Instalacja bramek kontroli granicznej ABC na warszawskich lotniskach

Mobilne Terminale Noszone Enigmy w Komendzie Głównej Policji

System do identyfikacji azylowej dla cudzoziemców – daktyloskopia w Straży Granicznej

Kamery nasobne w Policji.

2017

Uruchomienie systemu kamer nasobnych w Policji

Start pierwszej Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych w systemie carsharingu (współdzielenia) we Wrocławiu

Podniesienie dostępności systemów międzynarodowych w KGP.

2016

Budowa systemu dostępu do niejawnych zasobów Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych dla Ministerstwa Finansów

Dostawa Mobilnych Terminali Noszonych umożliwiających dostęp do policyjnych systemów informatycznych funkcjonariuszom w terenie

Udział w projekcie międzybankowego systemu rozliczeń ELIXIR 2 – dostawa i serwis urządzeń kryptograficznych.

2015

Uruchomienie Systemu Dozoru Elektronicznego we Włoszech opartego na rozwiązaniach Enigmy.

Pierwsze wdrożenie systemu APTO – mobilnego, dwuskładnikowego systemu uwierzytelniania i autoryzacji.

Budowa podsystemu bezpiecznej łączności zastrzeżonej i poufnej dla Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego NDR II.

2014

Uzyskanie certyfikatu dla systemu KryptoMail na przetwarzanie informacji niejawnych do poziomu zastrzeżone.

Uzyskanie certyfikatu dla urządzenia ETA-MIL 10Z, 10Z ex, 10Z N7 na przetwarzanie informacji niejawnych do poziomu zastrzeżone.

2013

Włączenie firmy Pacomp w struktury Enigma SOI.

Projekt BIO PKI – systemu uwierzytelniania klientów bankowych za pomocą biometrycznych wzorców naczyniowych palca (współpraca z Hitachi).

Projekt „Teleinformatyczny moduł kryminalistyczny wspomagający ujawnianie śladów linii papilarnych na trudnych powierzchniach chłonnych i niechłonnych” (w ramach NCBiR 2013-2016).

Uzyskanie certyfikatu dla urządzenia ETA-MIL 10P N7 – pierwszego szyfratora VPN do pracy w terenie.

2012

Budowa „Centrum do spraw Uprowadzeń” (w ramach NCBiR 2012-2015).

2011

Uzyskanie certyfikatu dla urządzenia ETA-MIL 10P.

Włączenie firmy Safe Technologies w struktury Enigma SOI.

Wdrożenie systemu informatycznego dla Narodowej Jednostki Europolu z możliwością przetwarzania informacji niejawnych.

Projekt i wdrożenie największego w Polsce Cyfrowego Archiwum dla Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Budowa podsystemu bezpiecznej łączności zastrzeżonej i poufnej dla Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego NDR I.

2010

Wdrożenie stanowisk do elektronicznego daktyloskopowania tzw. „Kabiny sygnalityczne” w Policji

Budowa systemu e-Paszporty na Litwie – system realizujący funkcje kryptograficzne w procesie odczytywania danych paszportowych

Włączenie firmy M2Net w struktury Enigma SOI.

2009

Projekt i wdrożenie największego w Europie Środkowowschodniej Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE).
Uzyskanie wpisu do rejestru Podmiotów Kwalifikowanych przez Centrum Certyfikacji CenCert i rozpoczęcie usług w zakresie podpisu elektronicznego.

2008

Projekt i wdrożenie systemu bezpieczny noteboook dla MSZ do bezpiecznej komunikacji polskich dyplomatów i pracowników służb konsularnych i dyplomatycznych.

2007

Uruchomienie systemu zarządzania tożsamością w Policji BTUU.
Opracowanie rozwiązania KryptoMail.

2006

Uzyskanie certyfikatu dla urządzenia ETA-VPN 100P.
Opracowanie rozwiązania ProtLog.

2005

Włączenie Enigma SOI do Grupy Kapitałowej COMP.
Uruchomienie nowych linii produktów: szyfrator CompCrypt, Eta, VPN.
Opracowanie specjalizowanego czytnika Sygnet.
Wdrożenie w Policji oprogramowania Frejzap działającego w systemach KSIP i KCIK.
Powołanie Safe Technologies i rozpoczęcie budowy Kwalifikowanego Centrum Certyfikacji CenCert.
Aktualizacja oprogramowania PEM-HEART i Centaur na potrzeby NATO certyfikowana przez ABW.

2003

Budowa podsystemu bezpieczeństwa CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) – pierwsze kompleksowe wdrożenie  systemu PKI, uwierzytelnienia z wykorzystaniem  kart mikroprocesorowych, ochrony transmisji , połączony z systemem bezpieczeństwa sieciowego.
Opracowanie nowej wersji szyfratora Delta
Powstanie kolejnych produktów softwarowych m.in.:
middleware dla kart mikroprocesorowych Encard
Centaur SU
eGINA

2002

Opracowanie oprogramowania PEM-HEART 3.5 w pełni zgodnego z ustawą o podpisie elektronicznym.

2001

Uzyskanie certyfikatu Urzędu Ochrony Państwa dla pakietu oprogramowania PEM-HEART 3.0 do poziomu „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne”.

2000

Powołanie M2Net.

1999

Utworzenie firmy Pacomp jako zaplecza projektowo-produkcyjnego urządzeń szyfrujących.
Opracowanie czterech linii produktów kryptograficznych CompCrypt: Alfa, Gamma, Ro, Delta, które uzyskały certyfikaty Urzędu Ochrony Państwa do poziomu ściśle tajne (współpraca Comp i Pacomp 1999-2002).
Dostosowanie oprogramowania CENTAUR i PEM-HEART do współpracy z urządzeniami HSM CompCrypt Delta.
Opracowanie bibliotek kryptograficznych implementowanych w środowisku urządzeń CompCrypt Delta i podlegających procesowi certyfikacji UOP wraz z urządzeniem.

1998

Prace programistyczne z zakresu kryptografii dla Urzędu Ochrony Państwa.

1997

Pierwsza edycja kontynuowanej do dziś Krajowej Konferencji Kryptograficznej ENIGMA.

1996

Opracowanie i wdrożenie oprogramowania NBP-HEART w międzybankowym systemie rozliczeń wysokokwotowych w Narodowym Banku Polskim.

1995

Zmiana formy prawnej spółki na Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

1994

Wdrożenie pierwszego systemu bezpiecznej poczty dla NASK.

1993

Powstaje Enigma Systemy Ochrony Informacji s.c.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać