Historia – rozwój i badania

Enigma Systemy Ochrony Informacji – jako firma wysokich technologii, przykłada dużą wagę do badań, stałego rozwoju i doskonalenia oferowanych rozwiązań.
Prace badawcze wyprzedzają potrzeby rynku, zwiększają przewagę konkurencyjną Enigmy i zapewniają bezpieczeństwo na wielu poziomach społecznych i instytucjonalnych.
Nasze przykładowe projekty:

2020

Rozbudowa Trójośrodkowego Centrum Przetwarzania Danych (3DC) dla MON.

Instalacja kolejnych Bramek Biometrycznych ABC na lotniskach Okęcie w Warszawie i Poznań Ławica.

Rozbudowa systemu Kamer Nasobnych w Policji w kolejnych lokalizacjach.

Wprowadzenie na rynek szyfratora do ochrony informacji niejawnych CompCrypt ETA MILL 1000P o klauzuli POUFNE, NATO CONFIDENTIAL oraz CONFIDENTIEL EU.

Przejęcie udziałów spółki EBS w ramach projektu SDE.

Budowa i Wdrożenie Jednoośrodkowego Centrum Przetwarzania Danych dla systemów dedykowanych w MON.

Rozbudowa Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu.

Rozbudowa środowiska backupu dla Centrum Informatyki Resortu Finansów.

Wdrożenie PKI w Ministerstwie Obrony Narodowej i PIT-RADWAR.

Dostawa urządzenia do podpisywania wniosków o wydanie paszportów w Rejestrze Dokumentów Paszportowych dla Ministerstwa Cyfryzacji.

Dostawa pieczęci elektronicznej CenCert dla Ministerstwa Finansów.

Dostawa Mobilnych Terminali Noszonych dla Policji.

2019

System i instalacja biometrycznych Bramek ABC na lotnisku Poznań Ławice.

Dostawa urządzeń HSM na potrzeby międzybankowego systemu rozliczeń ELIXIR2 do banku Santander.

Wsparcie serwisowe środowiska trójośrodkowego klastra niezawodnościowego 3DC w Centrum Zasobów Informatycznych .

Migracja danych Systemu Informatycznego Rejestrów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podsystemy tworzące Centralne Usługi Infrastrukturalne w Prokuraturze Krajowej.

Modernizacja systemu CA  w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

Dostawa tysiąca urządzeń Mobilnych Terminali Noszonych w Policji.

2018

Wdrożenie Systemu Dozoru Elektronicznego

Instalacja bramek kontroli granicznej ABC na warszawskich lotniskach

Mobilne Terminale Noszone Enigmy w Komendzie Głównej Policji

System do identyfikacji azylowej dla cudzoziemców – daktyloskopia w Straży Granicznej

Kamery nasobne w Policji.

2017

Uruchomienie systemu kamer nasobnych w Policji

Start pierwszej Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych w systemie carsharingu (współdzielenia) we Wrocławiu

Podniesienie dostępności systemów międzynarodowych w KGP.

2016

Budowa systemu dostępu do niejawnych zasobów Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych dla Ministerstwa Finansów

Dostawa Mobilnych Terminali Noszonych umożliwiających dostęp do policyjnych systemów informatycznych funkcjonariuszom w terenie

Udział w projekcie międzybankowego systemu rozliczeń ELIXIR 2 – dostawa i serwis urządzeń kryptograficznych.

2015

Uruchomienie Systemu Dozoru Elektronicznego we Włoszech opartego na rozwiązaniach Enigmy.

Pierwsze wdrożenie systemu APTO – mobilnego, dwuskładnikowego systemu uwierzytelniania i autoryzacji.

Budowa podsystemu bezpiecznej łączności zastrzeżonej i poufnej dla Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego NDR II.

2014

Uzyskanie certyfikatu dla systemu KryptoMail na przetwarzanie informacji niejawnych do poziomu zastrzeżone.

Uzyskanie certyfikatu dla urządzenia ETA-MIL 10Z, 10Z ex, 10Z N7 na przetwarzanie informacji niejawnych do poziomu zastrzeżone.

2013

Włączenie firmy Pacomp w struktury Enigma SOI.

Projekt BIO PKI – systemu uwierzytelniania klientów bankowych za pomocą biometrycznych wzorców naczyniowych palca (współpraca z Hitachi).

Projekt „Teleinformatyczny moduł kryminalistyczny wspomagający ujawnianie śladów linii papilarnych na trudnych powierzchniach chłonnych i niechłonnych” (w ramach NCBiR 2013-2016).

Uzyskanie certyfikatu dla urządzenia ETA-MIL 10P N7 – pierwszego szyfratora VPN do pracy w terenie.

2012

Budowa „Centrum do spraw Uprowadzeń” (w ramach NCBiR 2012-2015).

2011

Uzyskanie certyfikatu dla urządzenia ETA-MIL 10P.

Włączenie firmy Safe Technologies w struktury Enigma SOI.

Wdrożenie systemu informatycznego dla Narodowej Jednostki Europolu z możliwością przetwarzania informacji niejawnych.

Projekt i wdrożenie największego w Polsce Cyfrowego Archiwum dla Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Budowa podsystemu bezpiecznej łączności zastrzeżonej i poufnej dla Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego NDR I.

2010

Wdrożenie stanowisk do elektronicznego daktyloskopowania tzw. „Kabiny sygnalityczne” w Policji

Budowa systemu e-Paszporty na Litwie – system realizujący funkcje kryptograficzne w procesie odczytywania danych paszportowych

Włączenie firmy M2Net w struktury Enigma SOI.

2009

Projekt i wdrożenie największego w Europie Środkowowschodniej Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE).
Uzyskanie wpisu do rejestru Podmiotów Kwalifikowanych przez Centrum Certyfikacji CenCert i rozpoczęcie usług w zakresie podpisu elektronicznego.

2008

Projekt i wdrożenie systemu bezpieczny noteboook dla MSZ do bezpiecznej komunikacji polskich dyplomatów i pracowników służb konsularnych i dyplomatycznych.

2007

Uruchomienie systemu zarządzania tożsamością w Policji BTUU.
Opracowanie rozwiązania KryptoMail.

2006

Uzyskanie certyfikatu dla urządzenia ETA-VPN 100P.
Opracowanie rozwiązania ProtLog.

2005

Włączenie Enigma SOI do Grupy Kapitałowej COMP.
Uruchomienie nowych linii produktów: szyfrator CompCrypt, Eta, VPN.
Opracowanie specjalizowanego czytnika Sygnet.
Wdrożenie w Policji oprogramowania Frejzap działającego w systemach KSIP i KCIK.
Powołanie Safe Technologies i rozpoczęcie budowy Kwalifikowanego Centrum Certyfikacji CenCert.
Aktualizacja oprogramowania PEM-HEART i Centaur na potrzeby NATO certyfikowana przez ABW.

2003

Budowa podsystemu bezpieczeństwa CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) – pierwsze kompleksowe wdrożenie  systemu PKI, uwierzytelnienia z wykorzystaniem  kart mikroprocesorowych, ochrony transmisji , połączony z systemem bezpieczeństwa sieciowego.
Opracowanie nowej wersji szyfratora Delta
Powstanie kolejnych produktów softwarowych m.in.:
middleware dla kart mikroprocesorowych Encard
Centaur SU
eGINA

2002

Opracowanie oprogramowania PEM-HEART 3.5 w pełni zgodnego z ustawą o podpisie elektronicznym.

2001

Uzyskanie certyfikatu Urzędu Ochrony Państwa dla pakietu oprogramowania PEM-HEART 3.0 do poziomu „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne”.

2000

Powołanie M2Net.

1999

Utworzenie firmy Pacomp jako zaplecza projektowo-produkcyjnego urządzeń szyfrujących.
Opracowanie czterech linii produktów kryptograficznych CompCrypt: Alfa, Gamma, Ro, Delta, które uzyskały certyfikaty Urzędu Ochrony Państwa do poziomu ściśle tajne (współpraca Comp i Pacomp 1999-2002).
Dostosowanie oprogramowania CENTAUR i PEM-HEART do współpracy z urządzeniami HSM CompCrypt Delta.
Opracowanie bibliotek kryptograficznych implementowanych w środowisku urządzeń CompCrypt Delta i podlegających procesowi certyfikacji UOP wraz z urządzeniem.

1998

Prace programistyczne z zakresu kryptografii dla Urzędu Ochrony Państwa.

1997

Pierwsza edycja kontynuowanej do dziś Krajowej Konferencji Kryptograficznej ENIGMA.

1996

Opracowanie i wdrożenie oprogramowania NBP-HEART w międzybankowym systemie rozliczeń wysokokwotowych w Narodowym Banku Polskim.

1995

Zmiana formy prawnej spółki na Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

1994

Wdrożenie pierwszego systemu bezpiecznej poczty dla NASK.

1993

Powstaje Enigma Systemy Ochrony Informacji s.c.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać