Usługi

Istotnym obszarem działalności firmy Enigma Systemy Ochrony Informacji jest szeroko rozumiane doradztwo, konsultacje oraz wsparcie merytoryczne i projektowe w zakresie bezpieczeństwa.  Firma posiada liczne certyfikaty, koncesje i dopuszczenia wyspecjalizowanych agend rządowych i instytucji, potwierdzające spełnianie najbardziej restrykcyjnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa zarówno w obszarze cywilnym, jak i wojskowym.

Usługi konsultacyjne, szkoleniowe i audytowe

W zależności od charakteru wyzwania biznesowego i potrzeb Klienta zapewniamy kompleksową obsługę projektu wdrożeniowego wraz z usługami obejmującymi:

 • doradztwo i pomoc w opracowaniu dokumentacji bezpieczeństwa,
 • doradztwo i pomoc w przeprowadzeniu procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych,
 • konsultacje i wsparcie merytoryczne w przygotowaniu pomieszczeń autonomicznych stanowisk komputerowych do przetwarzania informacji niejawnych oraz optymalizację kosztów przedsięwzięć,
 • konsultacje i doradztwo w zakresie doboru urządzeń oraz ich instalacji spełniających wymagania służb ochrony państwa,
 • doradztwo w zakresie ochrony fizycznej i technicznej pomieszczeń systemów i sieci teleinformatycznych i optymalizację kosztów zastosowanych środków ochrony,
 • konsultacje i doradztwo w zakresie właściwego doboru, zakupu i instalacji urządzeń przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych zgodnie z zaleceniami służb ochrony państwa,
 • przygotowanie firmy do audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

Ważnym obszarem działalności firmy są także szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz podpisu elektronicznego.
W ramach działań związanych z ochroną informacji niejawnych prowadzimy seminaria dla firm i instytucji w zakresie zmian w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. ) obejmujące:

 • specjalistyczne doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • pomoc w procesach powoływania i tworzenia pionów ochrony informacji niejawnych w firmach,
 • konsultacje i wsparcie merytoryczne firm w przygotowaniu pomieszczeń kancelarii tajnych (KT) oraz optymalizację kosztów ich tworzenia,
 • szkolenia pracowników pionu ochrony informacji niejawnych.

 

W ramach działalności związanej z Kwalifikowanym Centrum Certyfikacji CenCert prowadzimy szkolenia obejmujące praktyczną wiedzę z wykorzystania podpisu elektronicznego. Zajęcia odbywają się w formie wykładu teoretycznego, a następnie warsztatów praktycznych

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać