Usługi

Istotnym obszarem działalności firmy Enigma Systemy Ochrony Informacji jest szeroko rozumiane doradztwo, konsultacje oraz wsparcie merytoryczne i projektowe w zakresie bezpieczeństwa.  Firma posiada liczne certyfikaty, koncesje i dopuszczenia wyspecjalizowanych agend rządowych i instytucji, potwierdzające spełnianie najbardziej restrykcyjnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa zarówno w obszarze cywilnym, jak i wojskowym.

Usługi konsultacyjne, szkoleniowe i audytowe

W zależności od charakteru wyzwania biznesowego i potrzeb Klienta zapewniamy kompleksową obsługę projektu wdrożeniowego wraz z usługami obejmującymi:

 • doradztwo i pomoc w opracowaniu dokumentacji bezpieczeństwa,
 • doradztwo i pomoc w przeprowadzeniu procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych,
 • konsultacje i wsparcie merytoryczne w przygotowaniu pomieszczeń autonomicznych stanowisk komputerowych do przetwarzania informacji niejawnych oraz optymalizację kosztów przedsięwzięć,
 • konsultacje i doradztwo w zakresie doboru urządzeń oraz ich instalacji spełniających wymagania służb ochrony państwa,
 • doradztwo w zakresie ochrony fizycznej i technicznej pomieszczeń systemów i sieci teleinformatycznych i optymalizację kosztów zastosowanych środków ochrony,
 • konsultacje i doradztwo w zakresie właściwego doboru, zakupu i instalacji urządzeń przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych zgodnie z zaleceniami służb ochrony państwa,
 • przygotowanie firmy do audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

Ważnym obszarem działalności firmy są także szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz podpisu elektronicznego.
W ramach działań związanych z ochroną informacji niejawnych prowadzimy seminaria dla firm i instytucji w zakresie zmian w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. ) obejmujące:

 • specjalistyczne doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • pomoc w procesach powoływania i tworzenia pionów ochrony informacji niejawnych w firmach,
 • konsultacje i wsparcie merytoryczne firm w przygotowaniu pomieszczeń kancelarii tajnych (KT) oraz optymalizację kosztów ich tworzenia,
 • szkolenia pracowników pionu ochrony informacji niejawnych.

 

W ramach działalności związanej z Kwalifikowanym Centrum Certyfikacji CenCert prowadzimy szkolenia obejmujące praktyczną wiedzę z wykorzystania podpisu elektronicznego. Zajęcia odbywają się w formie wykładu teoretycznego, a następnie warsztatów praktycznych

Badania urządzeń elektronicznych

Przy produkcji urządzeń elektronicznych wykonujemy szereg badań i testów. Oferujemy przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowych programów badań urządzeń elektronicznych dostarczonych przez Klienta. Badania te minimalizują możliwość wystąpienia uszkodzeń w okresie eksploatacji urządzeń i wykrywają ich wszelkie wady konstrukcyjne.

Opis badania

 • Szoki termiczne. Badanie wykonywane za pomocą komory szoków termicznych Heraeus, która służy do symulacji gwałtownych zmian temperatury. Urządzenie posiada 2 komory górną do wysokich temperatur (max +220C) i dolną do niskich temperatur (min -80C). Pomiędzy tymi komorami cyklicznie przemieszcza się kosz przez co materiał umieszczony w nim przechodzi gwałtowne zmiany temperatur.
 • Rama trwałości obejmująca okres niemowlęcy urządzeń, w którym ujawniają się ewentualne uszkodzenia. Pod konkretne urządzenia tworzone jest specjalistyczne oprogramowanie mające na celu symulowanie ciągłej pracy urządzeń. Urządzenia pracują przez cały okres uszkodzeń początkowych. Jeśli badanie zakończy się pozytywnie istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń w eksploatacji.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać