PROJEKT STWORZENIA SZYFRATORA WSPÓLNIE Z NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ncbir-nowe-logo

Realizacja projektu szyfratora według pomysłu Enigmy ze wsparciem NCBR

Prace B+R mające na celu opracowanie innowacyjnego szyfratora online sprzętowego, mobilnego rozwiązania kryptograficznego, zapewniającego wysoką siłę ochrony kryptograficznej i odporność na ataki sieciowe, wraz z systemem do zdalnego monitorowania i zdalnej konfiguracji pracy całego systemu kryptograficznego.

Start projektu: 01.03.2020

Koniec projektu: 30.04.2023

Wartość projektu: ok. 16 mln zł.

Wartość dofinansowania: ok. 8 mln zł.

Opis projektu

W ramach realizacji projektu Enigma opracowuje innowacyjny niewielki, przenośny/przewoźny, ruggedyzowany (ang. ,,ruggedized’’) szyfrator, przystosowany do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, przeznaczony do ochrony informacji niejawnych (tj. zaprojektowany zgodnie z krajowymi wymaganiami dla tego rodzaju rozwiązań) o różnych klauzulach niejawności do poziomu ,,Tajne” włącznie.

Konstrukcja urządzenia optymalizowana jest pod kątem minimalizacji jego wymiarów, wagi i poboru prądu (ang. SWaPC – ,,Size, Weight and Power Constraints”).

Zgodnie z założeniami projektu planuje się opracowanie urządzenia o masie własnej do 1,5kg i sumie wymiarów: grubość, długości i szerokości równą 35cm. Pomimo priorytetów konstrukcyjnych zorientowanych na parametry SWaPC, wydajność (przepustowość) szyfratora powinna dochodzić do 1Gbit/s, umożliwiając efektywne wykorzystanie możliwości nowoczesnych radiolinii oraz sieci komórkowych 4G/5G. Konstrukcja mechaniczna projektowanego szyfratora zostanie opracowana zgodnie z wymaganiami wojskowych norm środowiskowych.

Projekt został podzielony na fazę badawczą (etap 1) oraz fazę rozwojową (etapy 2 i 3).

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.gov.pl/ncbr) w ramach programu ,,Ścieżka dla Mazowsza”.

 

Status prac:

Kwiecień 2022
Zakończono prace nad projektem.
Enigma z sukcesem zakończyła prace związane z realizacją przedmiotu umowy w ramach której opracowała mały przenośny/ przewoźny szyfrator (MST-11) spełniający zakładane parametry dotyczące wymiarów, masy i wydajności oraz dedykowany sprzętowy moduł HSM.

Grudzień 2022

Enigma zmuszona była wydłużyć realizację projektu zminiaturyzowanego przenośnego szyfratora o 2 miesiące, tj. do 30.04.2023 r. ze względu na wystąpienie siły wyższej spowodowanej pożarem w zakładzie produkcyjnym.

Listopad 2022

W ramach rozpowszechniania wyników i promocji projektu Enigma wzięła udział w sympozjum naukowym zatytułowanym ,,Cyberbezpieczeństwo obszaru militarnego i niemilitarnego RP” organizowanym przez  Zakład Cyberbezpieczeństwa oraz Zakład Łączności i Teleinformatyki Instytutu Działań Informacyjnych Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
Michał Zyskowski (Enigma) wygłosił referat zatytułowany ,,Innowacyjne rozwiązania kryptograficzne – nowa linia szyfratorów do ochrony informacji niejawnych”.

Czerwiec 2022

W związku z globalnymi problemami w łańcuchu dostaw elementów elektronicznych Enigma była zmuszona wydłużyć realizację projektu zminiaturyzowanego przenośnego szyfratora o kolejne 5 miesięcy, tj. do 28.02.2023 r.

Kwiecień 2022

Enigma zakończyła realizację 2 etapu. Osiągnięto wszystkie zakładane kamienie milowe – wyprodukowano pierwsze sztuki prototypów na których uruchomiono wszystkie zewnętrzne interfejsy oraz płyty z elektroniką.

Luty 2022

W związku z globalnymi problemami w łańcuchu dostaw elementów elektronicznych Enigma była zmuszona wydłużyć realizację projektu zminiaturyzowanego przenośnego szyfratora o 6 miesięcy, tj. do 30.09.2022 r.

Ponadto Enigma rozpoczęła 3 i ostatni etap prac. W etapie 3 przewidziane jest uzyskanie finalnej konstrukcji urządzenia oraz przeprowadzenie niezbędnych badań prototypu.

Luty 2021

Enigma rozpoczęła FAZĘ ROZWOJOWĄ projektu oraz 2 etap projektu. W etapie 2 przewidziane jest uzyskanie prototypu konstrukcji urządzenia wraz z uruchomieniem wszystkich interfejsów oraz uzyskanie oprogramowania zbliżonego do wersji finalnej.

Marzec 2020

Enigma startuje miesiąc wcześniej.

Rozpoczęto prace nad projektem. Pierwszym etapem jest FAZA BADAWCZA w której należy wytworzyć newralgiczne elementy oprogramowania, projekt elektroniczny oraz model obudowy.

Grudzień 2019

Kryptograficzny pomysł Enigmy doceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Decyzją NCBR w ramach konkursu ,,Ścieżka dla Mazowsza” Enigma otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 8 mln zł na prace badawczo-rozwojowe stworzenia innowacyjnego, zminiaturyzowanego, przenośnego, ragedyzowanego szyfratora, przystosowanego do pracy w zmiennych warunkach środowiskowych. Konstrukcja urządzenia zostanie zoptymalizowana pod kątem minimalizacji jego wymiarów, wagi (ok. 1kg) i poboru prądu. Prace rozpoczną się w kwietniu 2020 r.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać