Certyfikaty uzyskane przez firmę Enigma

CompCrypt ETA-MIL 100Z

Certyfikat do ochrony informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone, NATO RESTRICTED, RESTREINT UE. Ważny do 30 kwietnia 2022 r.

CompCrypt ETA-MIL 1000P

Certyfikat do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne, NATO CONFIDENTIAL, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL. Ważny do 31 marca 2025 r.

PEM-HEART 3.9.13

Certyfikat dla oprogramowania PEM-HEART 3.9.13 do ochrony informacji niejawnych stanowiące tajemnicę służbową oznaczone klauzulą „zastrzeżone”.
Ważność certyfikatu:30.11.2026

 

PEM-HEART 3.9.7

Certyfikat dla oprogramowania PEM-HEART 3.9.7 do ochrony informacji niejawnych stanowiące tajemnicę służbową oznaczone klauzulą „zastrzeżone”.
Ważność certyfikatu:31.01.2025

Kryptomail

Certyfikat dla oprogramowania Kryptomail do ochrony informacji niejawnych stanowiące tajemnicę służbową oznaczone klauzulą „zastrzeżone”.
Ważność certyfikatu:30.06.2020

Koncesja MSW

Koncesja MSW w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach WT II – VIII i WT XI oraz WT XIII.

Certyfikat eIDAS

Certyfikat dla Kwalifikowanego Centrum Certyfikacji Cencert. Audyt eIDAS uprawnia kwalifikowany podmiot do świadczenia usług w zakresie:

  • wystawiania kwalifikowanych certyfikatów dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych,
  • wystawiania kwalifikowanych certyfikatów dla kwalifikowanych pieczęci elektronicznych,
  • wystawiania kwalifikowanych znaczników czasu.

CompCrypt Delta-1R/2048

Certyfikat  dla urządzenia kryptograficznego  CompCrypt Delta-1R/2048 do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE.
Ważność certyfikatu: 31.12.2022

CompCrypt ETA-MIL 10P

Certyfikat dla urządzenia kryptograficznego CompCrypt ETA-MIL 10P z systemem operacyjnym w wersji 2 do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE/ NATO CONFIDENTIAL/ CONFIDENTIEL EU wydany dla firmy Enigma, producenta urządzeń kryptograficznych.
Ważność certyfikatu:31.08.2018

CompCrypt ETA-MIL 10P EX

Certyfikat dla urządzenia kryptograficznego CompCrypt ETA-MIL 10P-Ex z systemem operacyjnym w wersji 2 do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE/ NATO CONFIDENTIAL/ CONFIDENTIEL EU wydany dla firmy Enigma, producenta urządzeń kryptograficznych.
Ważność certyfikatu:31.08.2018

CompCrypt ETA-VPN 100P IP

Certyfikat dla urządzenia kryptograficznego CompCrypt ETA-VPN 100P z oprogramowaniem systemowym w wersji 3.51.05 wydany przez Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzengo dla firmy COMP, którego sprzedażą zajmuje się Enigma SOI.
Ważność certyfikatu: 30.09.2022

NATO Commercial and Government Entity Code (NCAGE)

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i kodyfikacji w dniu 22 czerwca 2013 przyznało firmie Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NATO Commercial and Government Entity Code) NCAGE: 2459H.

AQAP 2110:2016

Certyfikat AQAP 2110:2016 dla firmy Enigma SOI obejmujący Projektowanie, produkcję i sprzedaż urządzeń elektronicznych i systemów kryptograficznych.

CompCrypt ETA-MIL 10P N7

Certyfikat dla urządzenia kryptograficznego CompCrypt ETA-MIL 10P N7 do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE/ NATO CONFIDENTIAL/ CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL produkcji firmy Pacomp, którego sprzedażą zajmuje się Enigma SOI. Ważność certyfikatu: 30.04.2018

ISO IEC 27001

Certyfikat ISO IEC 27001.
Ważność certyfikatu: 20.08.2022

ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie: Tworzenie, integracja, wdrożenia, utrzymanie i serwis systemów informatycznych i oprogramowania, w tym usługi analityczne, doradcze, szkoleniowe. Usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym. Projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis urządzeń elektronicznych oraz systemów kryptograficznych.
Ważność certyfikatu: 01.08.2019

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia nr SBPNK007419S do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „NATO SECRET” ważny do 8.04.2026, klauzulą „NATO CONFIDENTIAL” ważny do 8.04.2029

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia nr SBPKK007319T do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE” ważny do 8.04.2026, klauzulą „POUFNE” ważny do 8.04.2029

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia nr SBPUK007519S do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „SECRET UE” ważny do 8.04.2026, klauzulą „CONFIDENTIAL UE” ważny do 8.04.2029

Enigma SOI

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać