Certyfikaty uzyskane przez firmę Enigma

CompCrypt ETA-MIL 100Z

Certyfikat do ochrony informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone, NATO RESTRICTED, RESTREINT UE. Ważny do 30 czerwca 2029 r.

CompCrypt ETA-MIL 1000P

Certyfikat do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne, NATO CONFIDENTIAL, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL. Ważny do 31 marca 2025 r.

PEM-HEART 3.9.13

Certyfikat dla oprogramowania PEM-HEART 3.9.13 do ochrony informacji niejawnych stanowiące tajemnicę służbową oznaczone klauzulą “zastrzeżone”.
Ważność certyfikatu:30.11.2026

 

PEM-HEART 3.9.7

Certyfikat dla oprogramowania PEM-HEART 3.9.7 do ochrony informacji niejawnych stanowiące tajemnicę służbową oznaczone klauzulą “zastrzeżone”.
Ważność certyfikatu:31.01.2025

ISO IEC 27001

Certyfikat DIN EN ISO/IEC 27001:2017
Ważność certyfikatu: 20.08.2025

ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie: Tworzenie, integracja, wdrożenia, utrzymanie i serwis systemów informatycznych i oprogramowania, w tym usługi analityczne, doradcze, szkoleniowe. Usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym. Projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis urządzeń elektronicznych oraz systemów kryptograficznych.
Ważność certyfikatu: 01.08.2025

Koncesja MSW

Koncesja MSW w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach WT II – VIII i WT XI oraz WT XIII.

Certyfikat eIDAS

Certyfikat dla Kwalifikowanego Centrum Certyfikacji Cencert. Audyt eIDAS uprawnia kwalifikowany podmiot do świadczenia usług w zakresie:

  • wystawiania kwalifikowanych certyfikatów dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych,
  • wystawiania kwalifikowanych certyfikatów dla kwalifikowanych pieczęci elektronicznych,
  • wystawiania kwalifikowanych znaczników czasu.

AQAP 2110:2016

Certyfikat AQAP 2110:2016 dla firmy Enigma SOI obejmujący Projektowanie, produkcję i sprzedaż urządzeń elektronicznych i systemów kryptograficznych.

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia nr SBPUK007519S do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “SECRET UE” ważny do 8.04.2026, klauzulą “CONFIDENTIAL UE” ważny do 8.04.2029

CompCrypt Delta-1R/2048

Certyfikat  dla urządzenia kryptograficznego  CompCrypt Delta-1R/2048 do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE.
Ważność certyfikatu: 31.12.2022

Świadectwa bezpieczeństwa

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia nr SBPNK007419S do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “NATO SECRET” ważny do 8.04.2026, klauzulą “NATO CONFIDENTIAL” ważny do 8.04.2029

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia nr SBPKK007319T do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “TAJNE” ważny do 8.04.2026, klauzulą “POUFNE” ważny do 8.04.2029

 

NATO Commercial and Government Entity Code (NCAGE)

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i kodyfikacji w dniu 22 czerwca 2013 przyznało firmie Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NATO Commercial and Government Entity Code) NCAGE: 2459H.

Enigma SOI

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać