Administratorem danych osobowych jest firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116. Tel. 22 570 57 10, email: biuro@enigma.com.pl.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Od lat nasza firma zajmuje się ochroną informacji. Świadczymy usługi i oferujemy produkty mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemów naszych klientów. Systematycznie i profesjonalnie podchodzimy do bezpieczeństwo danych w naszej firmie.  Nasz system zarządzania jest regularnie certyfikowany na zgodność z normami ISO 9001 (jakość), AQAP 2110 (jakość w systemach NATO), ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji). Zależy nam, aby informacje skierowane do Państwa były zrozumiałe i klarowne, w przypadku wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z nami.

Państwa dane są przetwarzane przez firmę Enigma w celu utrzymywania kontaktów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na podstawie przesłanki uzasadnionego prawnie interesu.

Dane mogą również być powierzane podmiotom, które świadczą na rzecz Enigmy usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że podmioty te przetwarzają dane wyłącznie w imieniu Enigmy i nie nabywają żadnych samodzielnych praw do ich przetwarzania.

Dane są kasowane, gdy nie są już przydatne dla celu, dla którego zostały zebrane. Pełne usunięcie danych z systemów informatycznych następuje sukcesywnie (w zależności od możliwości technicznych systemu, w tym okresu przechowywania kopii zapasowych), w ciągu 6 miesięcy od daty skasowania.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania kontaktu przez firmę Enigma.

Strona www.enigma.com.pl korzysta z “cookies”, tzw. “ciasteczek”, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jacek Pokraśniewicz, e-mail: iod@enigma.com.pl

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać