Bezpieczeństwo Infrastruktury

Miarą sprawności działania każdej organizacji czy firmy nie jest to, jak funkcjonuje w czasie rutynowej pracy, ale jak radzi sobie w czasie chaosu. Nawet najbardziej doświadczone i przygotowane służby narażone są na chaos związany z:

 • brakiem współdzielenia niezbędnych informacji w całym zespole,
 • brakiem koordynacji zadań między poszczególnymi jednostkami,
 • brakiem informacji o wykorzystaniu zasobów technicznych i ludzi,
 • brakiem dostępu do wiarygodnej i sprawdzonej informacji,
 • brakiem informacji o postępie działań na poszczególnych odcinkach działania,
 • brakiem możliwości wymiany doświadczeń między poszczególnymi jednostkami w sytuacjach krytycznych.

Avispon
– gdy każdy szczegół się liczy

Nawet najbardziej zaawansowane systemy kontroli nie zapobiegną jednak wydarzeniom losowym. Zadaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych jest wsparcie służb w codziennej pracy nad rozwiązywaniem nawet najbardziej skomplikowanych spraw.

W ofercie Enigmy znalazł się system Avispon stworzony przez naszych architektów, informatyków i inżynierów z myślą o obsłudze grup ludzi zajmujących się zawodowo prowadzeniem spraw kryminalnych, oraz innych zdarzeń o charakterze policyjnym. Jest to aplikacja wykorzystywana w przypadku wystąpienia dowolnej sytuacji kryzysowej w instytucji, różnego typu i skali awarii, zagrożenia dla zarządzanej infrastruktury, środowiska, pracowników czy ludności, ale także kryzysy wizerunkowe lub informacyjne.

W systemie definiowane są scenariusze reagowania w poszczególnych sytuacjach kryzysowych, tworzonych na podstawie dobrych praktyk i przepisów stosowanych w procesie obsługi incydentów. System wspomaga obsługę i zarządzanie zasobami ludzkimi i sprzętowymi,

obsługuje szczegółowe mapy kluczowych obszarów, obiektów specyficznych dla danej organizacji. Elastyczne scenariusze możliwe są do redefiniowania w trakcie kryzysu, w zależności od rozwoju sytuacji.

System korzysta z wbudowanych mechanizmów opartych na GIS do pozycjonowania zdarzeń, zasobów i obiektów umiejscawianych na mapie taktycznej. Daje możliwość współpracy a nawet sterowania systemami kamer przemysłowych oraz mobilnych, posiada wbudowany moduł wideokonferencji dla grup, zespołów, zewnętrznych konsultantów z możliwością współdzielenia zasobów (pulpit, pliki, zdjęcia, dokumenty). Wysokie bezpieczeństwo gwarantuje kontrola uprawnień w oparciu o role w strukturze zespołu, danego incydentu, integracja z systemem uwierzytelniania opartym na Active Directory oraz integracja z systemami podpisu elektronicznego.

 

Moduły

bezpieczeństo infrastruktury
System wyznaczania zadań zespołom kryzysowym
 • efektywne zadaniowanie zespołów,
 • kontrola wykonania zadań,
 • raporty wspomagające podejmowanie decyzji,
 • możliwość wprowadzania informacji powiązanych z incydentem,
 • automatyzacja podstawowych procesów,
 • dostęp do informacji istotnych dla uprawnionych członków zespołu,
 • informacja kontekstowa jako pomoc przy wypełnianiu zadań,
 • tryb dynamiczny – notatki głosowe zamiast wpisywanych danych,
 • komunikaty natychmiastowe dla wszystkich użytkowników.
Kompleksowe raporty
 • możliwość zdefiniowania raportów wspomagających zarządzanie incydentem,
 • raporty przeglądowe i szczegółowe w zakresie realizacji zadań,
 • raportowanie postępu w zleconych zadaniach.
Obsługa narad operacyjnych
 • wsparcie dla stenotypisania,
 • obsługa trybu dynamicznego – nagranie narady i odtworzenie jej przebiegu w systemie,
 • możliwość tworzenia zadań na podstawie decyzji podjętych w trakcie narad operacyjnych.
Przygotowanie do kryzysu
 • możliwość definiowania scenariuszy reagowania w różnorodnych sytuacjach kryzysowych,
 • elastyczne scenariusze możliwe do redefiniowania w trakcie kryzysu, w zależności od rozwoju sytuacji,
 • implementacja zaleceń audytowych, dobrych praktyk, przepisów w procesie obsługi incydentów.
Obsługa obiektów
 • granularny system definiowania i wprowadzania obiektów,
 • możliwość definiowania obiektów o dowolnych właściwościach/atrybutach,
 • możliwość definiowania powiązań pomiędzy obiektami, oddających zależności w realnym środowisku.
Współpraca z mapami
 • wbudowane mechanizmy wykorzystujące GIS do pozycjonowania zdarzeń i obiektów,
 • mapa taktyczna prezentująca rozmieszczenie sił i środków,
 • łatwe wyszukiwanie i filtrowanie wyświetlanych obiektów,
 • dostęp do danych archiwalnych określających położenie poszczególnych obiektów.
Współpraca z systemami monitoringu wizyjnego
 • obsługa mechanizmów sterowania kamerami,
 • obsługa kamer stacjonarnych, wozów rozpoznania w terenie, kamer na dronach, obrazów off-line,
 • możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami kamer i systemami identyfikacji obiektów.
Współpraca z dowolnymi aplikacjami zewnętrznymi
 • możliwość przekazywania parametrów do systemów zewnętrznych,
 • współpraca z mechanizmami zewnętrznymi wspomagającymi pracę.
Wbudowane mechanizmy zarządzania zasobami
 • prosta obsługa magazynowa zespołów zadaniowych,
 • wsparcie dla monitorowania długości czasu pracy i wydajności.
Wbudowany moduł wideokonferencji
 • tworzenie pokojów do rozmów w ramach poszczególnych incydentów, zespołów, grup,
 • obsługa wideokonferencji z udziałem zewnętrznych konsultantów,
 • możliwość współdzielenia lokalnych zasobów – pulpitu, plików, zdjęć, dokumentów.
Wysokie bezpieczeństwo
 • kontrola uprawnień w oparciu o role (RBAC), odzwierciedlająca strukturę zespołu, definiowana dla każdego incydentu,
 • zarządzanie strukturą zespołu – uprawnienia, podwładność,
 • integracja z systemem uwierzytelniania opartym na AD,
 • integracja z systemami podpisu elektronicznego.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać