Bezpieczeństwo systemów i sieci

Rozwój usług informatycznych powinien iść w parze ze świadomością zagrożeń i stosownym przeciwdziałaniem. Prawidłowe funkcjonowanie firm i instytucji zależy dziś od dostępu do posiadanych informacji oraz ich sprawnego wykorzystania. Dlatego tak ważne jest, aby szczególną ochroną otoczyć dane przetwarzane w systemach i sieciach, nie dopuszczając tym samym do ich wycieku lub utraty.  Enigma ma w swojej ofercie rozwiązania pozwalające na uniknięcie tego problemu.

Next Generation Firewall

Problem skutecznego filtrowania ruchu sieciowego jest stary jak internet. Czasy, kiedy przesyłanie informacji odbywało się wyłącznie na podstawie adresów IP i numerów portów chronione przez tradycyjne firewalle bezpowrotnie mijają. Stare rozwiązania są wypierane przez urządzenia nowej generacji – szybsze i inteligentniejsze „firewalle aplikacyjne”, określane jako NGFW (Next Generation Firewall). Przedsiębiorstwa planujące rozbudowę zabezpieczeń sieci o firewalle nowej generacji powinny zmienić sposób myślenia o zadaniach bezpieczeństwa przypisywanych zaporom. NGFW określa grupę zapór sieciowych, które dokonują głębokiej analizy ruchu na poziomie aplikacji używanych przez pracowników korzystających z dostępu do internetu – witryn WWW i portali społecznościowych. Dzięki temu zapobiegają najnowszym typom włamań i pozwalają uniknąć zagrożeń związanych z niebezpiecznymi zachowaniami pracowników. NGFW pozwalają uniknąć niebezpieczeństwa związanego ze zmianami, jakie niesie ze sobą biznesowe wykorzystanie systemów IT, a w szczególności zagrożeniami i nowymi technikami ataków wykorzystującymi podatność systemów biznesowych. Zapory Sieciowe Nowej Generacji potrafią sprostać tym wymaganiom dzięki możliwości głębokiego skanowania pakietów, zdolności do identyfikacji i kontroli aplikacji działających w sieci oraz zdolności weryfikacji tożsamości użytkownika i egzekwowania polityk kontroli dostępu. Next Generation Firewall pozwala uniknąć zagrożeń wynikających z niebezpiecznych zachowań pracowników w sieci.

W realizowanych projektach proponujemy odpowiednio dopasowane do potrzeb klientów rozwiązania ochrony sieci firmowych m.in. dzięki zastosowaniu zapór sieciowych nowej generacji . Stałe pogłębianie wiedzy i szkolenie u liderów rynku pozwalają naszym architektom i wdrożeniowcom sieciowym dopasować optymalnie rozwiązana do wielkości i złożoności firmy.
Dzięki zastosowaniu  klasycznych rozwiązań bezpieczeństwa oraz produktów inteligentnych rozwiązań Next Generation Firewall nasi klienci mogą być pewni zabezpieczenia sieci przed atakami nowej generacji.

SIEM (Security Information and Event Management)

W większości działów IT stałe monitorowanie logów rzadko jest praktykowane. Personel zagląda do logów okazyjnie, zazwyczaj po tym, gdy wydarzy się jakiś incydent. Pomocne w monitorowaniu zdarzeń w trybie non stop może być wdrożenie platformy SIEM (Security Information and Event Management). SIEM określa grupę produktów, których głównym zadaniem jest zarządzanie bezpieczeństwem oraz korelacja zdarzeń. Technologia platformy zapewnia szybką analizę zdarzeń generowanych przez urządzenia sieciowe, serwery, systemy operacyjne, bazy danych i aplikacje w czasie rzeczywistym. W środowiskach IT zintegrowanych z systemami SIEM możliwa jest obserwacja wszystkich niestandardowych i podejrzanych czynności dokonywanych zarówno przez użytkowników systemów i administratorów, jak i urządzenia czy aplikacje. Oprogramowanie SIEM agreguje logi z wielu źródeł, następnie normalizuje je i koreluje, co pozwala na automatyczną analizę, wykrywanie operacji naruszających politykę bezpieczeństwa firmy i powiadamianie o tym administratorów.

Atuty rozwiązania

  • agregacja danych pochodzących z różnych źródeł
  • gromadzenie danych w jednym centralnym miejscu
  • dostarczanie kompleksowych informacji na temat pojawiających się zagrożeń
  • monitorowanie potencjalnych zagrożeń i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym

Enigma dostarcza systemy klasy SIEM łatwo integrujące się z innymi rozwiązaniami do zarządzania bezpieczeństwem informacji przez co wartość zebranej informacji mocno się zwiększa. Integrujemy rozwiązania klasy SIEM z m.in. narzędziami IDM czy DLP (zabezpieczenie przed wyciekiem danych).
Zaletą wdrażanych rozwiązań systemów SIEM przez Enigmę jest usprawnienie pracy działu IT/bezpieczeństwa. Mechanizm służący analizie gromadzonych informacji pozwala utrzymać optymalny poziom bezpieczeństwa i umożliwia proaktywną obsługę incydentów.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać