Elektroniczny dostęp do zasobów Wojskowego Archiwum Cyfrowego

Enigma zakończyła wdrożenie w Wojskowym Biurze Historycznym.  System obejmuje Centralne Archiwum Wojskowe oraz archiwa w Gdyni, Nowym Dworze Mazowieckim, Oleśnicy i Toruniu. Obsługuje archiwum na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury. Posiada szybką, precyzyjną wyszukiwarkę  wraz z możliwością udostępniania zdigitalizowanych materiałów. Użytkownicy systemu są uwierzytelniani za pomocą PKI Centaur.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać