Narodowy Fundusz Zdrowia wybrał certyfikaty Cencert

Przez najbliższe 4 lata Enigma będzie świadczyć usługi wydawania i zarządzania zaawansowanymi certyfikatami w NFZ. Niekwalifikowane certyfikaty Cencert będą przeznaczone do wewnętrznych potrzeb  Narodowego Funduszu Zdrowia. Będą wydawane certyfikaty imienne na kartach procesorowych i certyfikaty systemowe w plikach.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać