Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia dla Enigma SOI

8 kwietnia br. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała dla Enigma SOI nowe Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego potwierdzające pełną zdolność firmy do ochrony informacji niejawnych oznaczonych maksymalną klauzulą „Tajne”, a także informacji niejawnych międzynarodowych Paktu Północnoatlantyckiego oznaczonych maksymalną klauzulą „NATO Secret” i Unii Europejskiej oznaczonych maksymalną klauzulą „Secret UE/EU Secret”.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać