Bezpieczeństwo

PAŃSTWA, INSTYTUCJI, OBYWATELI

Polska myśl technologiczna

Szyfrator CompCrypt ETA-MIL 100Z z certyfikatem:  

ZASTRZEŻONE, NATO RESTRICTED, RESTREINT UE

Platforma Bezpieczeństwa Kryptograficznego do Ochrony Informacji Niejawnych firmy Enigma wzbogaciła się o nowe certyfikowane urządzenie  CompCrypt ETA-MIL 100Z. Urządzenie osiąga bezkonkurencyjną wydajność 6 Gb/s, dzięki czemu może być wykorzystywane zarówno  w węzłach sieci szkieletowych (gdzie przesyłana jest największa ilość informacji), jak i w węzłach lokalnych.  

 

Szyfratory mogą działać w dwóch różnych trybach pracy:

 • nawiązując bezpieczne połączenia pomiędzy sobą w tzw. systemach narodowych w tym z urządzeniami ETA-MIL10Z,
 • nawiązując połączenia międzysystemowe, z urządzeniami innych producentów, w szczególności z rozwiązaniami CISCO ASA oraz Juniper, dzięki pracy zgodniej ze standardami (RFC 2409, RFC 3947, RFC 4303).

Certyfikat ważny do 30 kwietnia 2022 (pdf)

Wybierz rozwiązanie lub produkt dopasowany do Twoich potrzeb

 • OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

  Kryptograficzne rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „POUFNE”, „NATO CONFIDENTIAL”, „CONFIDENTIEL EU”.

 • BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU

  Pełna kontrola nad wirtualną tożsamością i uprawnieniami użytkowników w systemach informatycznych wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

 • BEZPIECZEŃSTWO MOBILNE

  Bezpieczna praca z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i rozwiązań aplikacyjnych w rozproszonym środowisku.

 • ELEKTRONICZNY MONITORING

  Kompleksowa platforma umożliwiająca kontrolę osób i miejsc objętych monitoringiem.

 • OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE

  Rozwiązania autorskie kierowane do wielu sektorów rynku, dostosowane do specyfiki działalności oraz wymagań prawnych i organizacyjnych.

 • INFRASTRUKTURA KLUCZA PUBLICZNEGO

  Bezpieczna wymiana informacji w systemach IT gwarantująca autentyczność nadawcy, integralność, poufność oraz niezaprzeczalność treści.

 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  Minimalizacja zagrożeń, reagowanie na incydenty, monitorowanie logów systemowych wraz z aktywną polityką bezpieczeństwa wewnątrz organizacji.

 • BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY

  Stała i wielopoziomowa analiza zdarzeń wewnątrz organizacji połączona z monitoringiem zewnętrznym.

 • BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW I SIECI

  Zapewnienie optymalnego poziomu ochrony sieci firmowej i usprawnienie pracy działu IT.

 • USŁUGI

  Doradztwo, konsultacje oraz wsparcie merytoryczne i projektowe w zakresie bezpieczeństwa systemów IT.

Potencjał firmy

KONCESJA MSW W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU WYROBAMI O ZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA

CERTYFIKAT ISO 9001, ISO 27000, AQAP 2110, NCAGE

KANCELARIA TAJNA, NATO

Start typing and press Enter to search