Kolejny etap modernizacji sieci łączności Ministerstwa Obrony Narodowej

Enigma w konsorcjum z Comp w ramach umowy z Centrum Zasobów Informatycznych dostarczy 140 szyfratorów CompCrypt ETA-MIL 100Z. To kolejny etap rozbudowy systemu kryptograficznego w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dostawa urządzeń i wdrożenie systemu zakończy się do końca 2019 roku.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać

System Dozoru Elektronicznego