Kierownik Projektów

Chcesz, aby Twoja praca miała znaczenie? W Enigma SOI zapewniamy bezpieczeństwo Państwa, Instytucji, Obywatela w formie sprzętowej i aplikacyjnej. Dołącz do nas na stanowisku Kierownik Projektów.

(biuro: Warszawa, Jutrzenki 116, umowa o pracę/kontrakt B2B)

O projekcie: Spółka Enigma SOI istnieje od niemalże 30 lat. Przez lata zdobyła zaufanie instytucji publicznych, wojska, samorządów oraz klientów komercyjnych.

Pion, który przedstawiamy zajmuje się realizacją zawartych umów. Naszym klientom zapewniamy profesjonalne prowadzenie projektów na każdym etapie. Doświadczeni Kierownicy Projektów wykorzystują nowoczesne narzędzia, działają w oparciu o różne metodyki, łączą dokumentację z realizacją, nadzorują postęp, komunikują się z klientem oraz wewnętrznymi uczestnikami zespołów projektowych. Wdrażane rozwiązania to hybryda poukładanych działań, procedur i procesów z dynamicznym rozwojem sytuacji
i możliwością wykorzystania nieszablonowych rozwiązań. Stawiamy na inicjatywę w granicach procedur, łatwość łączenia faktów, ról, ludzi i terminów J

Sebastian Zduńczyk – Dyrektor Pionu Zarządzania Projektami zaprasza do swojego zespołu osoby konsekwentne, rzetelne, otwarte na naukę, dynamiczne, asertywne i samodzielne. Zależy nam na podnoszeniu kompetencji, uzyskiwaniu certyfikatów związanych z zarządzaniem projektami, dzieleniu się wiedzą i wzajemnym wspieraniu. O tym jak pracuje się w Pionie można usłyszeć w podcaście bezpośrednio od Dyrektora, link tu:  https://www.youtube.com/watch?v=KlNSN6hSi84

Tak organizujemy naszą pracę:

 • Nowoczesne zarządzanie pracą w oparciu o przyjazne systemy zarządzania projektami
 • Wewnętrzne i zewnętrzne zasoby umożliwiające realizacje projektów
 • Bezpośredni kontakt z Dyrektorem Pionu oraz wsparcie całej organizacji
 • Możliwość zmiany projektu
 • Narzędzia pracy od pierwszego dnia w firmie
 • Życzliwe wprowadzenie do organizacji
 • Szkolenia produktowe i organizacyjne w trakcie wdrożenia

Lubisz planować, interesuje Cię realizacja założeń, współpraca na wielu frontach – czekamy właśnie na Ciebie!

Twój zakres zadań:

PM i komunikacja

 • utrzymywanie kontaktu z Kierownikiem Projektu Zamawiającego oraz Sponsorem
 • udział w spotkaniach projektowych i działowych mających na celu wymianę informacji
 • organizacja spotkań roboczych zespołów projektowych
 • informowanie Dyrektora Pionu Zarządzania Projektami o sukcesach, ryzykach, nieprawidłowościach związanychz realizacją projektów lub sytuacjach mogących mieć wpływ na dalszy ich przebieg

PM i zarządzanie

 • zarządzanie ryzykiem w prowadzonych projektach
 • zarządzanie pracą członków zespołów projektowych i ich odpowiednie motywowanie zaangażowanych w projekt osób
 • przygotowywanie harmonogramu projektów
 • monitorowanie i aktualizacja statusu prowadzonych projektów

 

PM i dokumentacja

 • prowadzenie i nadzór nad gromadzeniem i archiwizacją dokumentacji projektowej
 • prowadzenie sprawozdawczości projektu – gromadzenie i dokumentacja produktów projektu
 • prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych, zmian w dokumentacji
 • sporządzanie projektów pism, wniosków związanych z realizacją zadań oraz innych sprawozdań
  i dokumentów na potrzeby projektów
 • prowadzenie i nadzór nad korespondencją projektową zgodnie ze standardami prowadzenia projektów
 • sporządzanie notatek ze spotkań i koordynacja realizacji podjętych ustaleń projektowych

PM i procedury

 • monitorowanie zgodności realizowanych zadań z zakresem i harmonogramem
 • znajomość, stosowanie i aktualizacja procedur stosowanych w projekcie i Spółce

PM i budżet

 • planowanie budżetu projektów
 • monitorowanie i zarządzanie budżetem projektów
 • realizowanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego

Nasze wymagania:

 • Skuteczna organizacja i planowanie pracy własnej, zespołu projektowego – będzie pomocna przy samodzielnej realizacji projektu
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów w szczególności rozwiązań IT – przyda się, aby ze zrozumieniem delegować, monitorować i obierać prace
 • Rozumienie i stosowanie procedur, terminów – niezbędne dla bezpieczeństwa prowadzonych projektów
 • Zainteresowanie profesjonalnym prowadzeniem projektów, chęć poznawania nowych rozwiązań – rozwój, szkolenia przełożą się na skuteczniejsze działanie
 • Umiejętność komunikacji biznesowej wewnętrznej i zewnętrznej – tak łatwiej łączyć osoby, cele, terminy
 • Zdolności analityczne pozwalające wyciągać wnioski, przewidywać zagrożenia – w projekcie może być różnie, ale wiele nawet trudnych tematów można uniknąć lub zaplanować rozwiązanie awaryjne
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość j. angielskiego (w tym w stopniu min. podstawowym znajomości języka technicznego/IT) umożliwiająca swobodną realizację projektów (również zagranicznych)

To oferujemy:

 • Rozwój: ciekawe projekty, możliwość konsultacji, certyfikacja, szkolenia, dostęp do wiedzy
 • Równowaga: dowolna forma zatrudnienia, możliwość pracy hybrydowej, jasne zadania
 • Zrozumienie: przyjazna, niekorporacyjna atmosfera, inicjatywy wewnętrzne, integracja, sport
 • Wsparcie: narzędzia pracy, opieka medyczna, Multisport, dofinasowania, PPK, ubezpieczenia

 

Miejsce pracy: (biuro: Warszawa, Jutrzenki 116)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja od Administratora Danych Osobowych

Aplikacje prosimy wysyłać na adres rekrutacja@enigma.com.pl (w tytule maila prosimy dopisać „Kierownik Projektów„)

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać