Enigma realizuje projekt Systemu Elektronicznej Poczty w Policji

Enigma jako podwykonawca  będzie uczestniczyć we wdrożeniu jednego z największych systemów elektronicznej poczty korporacyjnej w Polsce.
System obejmie 100 tys. użytkowników.

Enigma w ramach wdrożenia odpowiada za integrację Systemu Elektronicznej Poczty Policji z systemem PKI funkcjonującym w ramach istniejącego systemu uwierzytelnienia i autoryzacji w Komendzie Głównej Policji.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać

System Dozoru Elektronicznego