DYREKTOR HANDLOWY – SEKTOR PUBLICZNY

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej COMP SA, w związku z dynamicznym rozwojem i realizacją nowych projektów, poszukuje osoby do pracy na stanowisku „Dyrektora Handlowego – sektor publiczny

 

Zadania:

 • Odpowiedzialność za realizację wyznaczonych celów sprzedażowych w obrębie sektora administracji publicznej,
 • Zarządzanie praca podległego zespołu handlowego,
 • Wyznaczanie i weryfikacja standardów jakościowych związanych z pracą podległego zespołu handlowego,
 • Zarządzanie realizacją procesu sprzedaży,
 • Raportowanie realizacji wyznaczonych celów do Dyrektora Pionu,
 • Analiza rynku i budowanie długotrwałej strategii handlowej,
 • Rozwój kompetencji własnych i podległego zespołu handlowego.

Wymagania:

 • 10 lata doświadczenie w sprzedaży rozwiązań informatycznych i oprogramowania na rynku administracji publicznej,
 • 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem handlowym,
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym, infrastrukturą IT, Integracją systemową oraz rozwiązaniami sieciowymi,
 • Umiejętność budowania i utrzymania relacji na poziomie decyzyjnym,
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
 • Odporność na stres oraz silna motywacja do rozwoju biznesu,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość języka angielskiego .

Oferujemy:

 • Stabilną formę zatrudnienia (umowa o pracę / B2B),
 • Realizację projektów związanych z rozwiązaniami teleinformatycznymi,
 • Dużą swobodę działania,
 • Realny wpływ na sposób funkcjonowania i ofertę spółki,
 • Płaską strukturę w organizacji w stu procentach o kapitale polskim,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Wynagrodzenie w systemie: podstawowa + premia,
 • Prywatną opiekę medyczną i stomatologiczną,
 • Dofinansowanie do karty Multibenefit/Multisport,
 • Możliwość dofinansowania wypoczynku indywidualnego i obozów/kolonii dzieci,
 • Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje,
 • Ciepłą atmosferę i kompetentne wsparcie,
 • Doskonałą atmosferę pracy, dobrą kawę.
Miejsce pracy: Warszawa

ul. Jutrzenki 118
02-230 Warszawa

Dodatkowe informacje

Administratorem danych jest Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116,
02-230 Warszawa, tel. +48 22 570 57 10, email: biuro@enigma.com.pl. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane są przetwarzane dla celów bieżącego postępowania rekrutacyjnego i kolejnych postępowań na podobne stanowisko, jeśli kandydat do pracy wyrazi na takie przetwarzanie odrębną zgodę.

Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wykonaniem zgody.

Dane nie są udostępniane.

Dane zostaną usunięte w terminie 3 lat od zakończenia roku, w którym zakończono postępowanie rekrutacyjne.

Podanie danych jest dobrowolne.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych i ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia danych. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.

Prosimy o dodanie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko „………” z dnia ……………. w celu rekrutacji prowadzonej przez firmę Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

i opcjonalnie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w celu rekrutacji prowadzonej przez firmę Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. na podobne stanowiska w terminie do ………………………………………………. .

 

 

………………………………………..                                                                ………………………………………..

Data                                                                                                                   Podpis

Aplikacje prosimy wysyłać na adres rekrutacja@enigma.com.pl (w tytule maila prosimy dopisać „dyrektor handlowy„)

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać