Project Manager/Kierownik Projektów

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej COMP SA, w związku z dynamicznym rozwojem i realizacją nowych projektów, poszukuje osoby do pracy na stanowisku „Project Manager/Kierownik Projektów

Zakres obowiązków:

Realizacja prac i udział w całym cyklu życia projektów teleinformatycznych. Współpraca z Klientem i zespołami zaangażowanymi w projekt (programiści, konstruktorzy, architekci, wdrożeniowcy)

Projekty: specjalne, administracyjne, komercyjne

 • Odpowiedzialność za realizację wskazanych projektów,
 • W ramach powierzonych projektów – realizacja typowych prac z zakresu zarządzania projektami:
  • Realizacja uzgodnionych zadań
  • Harmonogramowanie zadań projektowych
  • Koordynowanie i bieżąca kontrola realizacji prac projektowych
  • Kontrola założonego budżetu projektu
  • Zarządzanie ryzykiem oraz podejmowanie działań korygujących
  • Zapewnianie prawidłowej komunikacji między interesariuszami projektu
  • Prowadzenie i nadzór nad bieżącą aktualizacją, dokumentacji projektowej
  • Utrzymywanie partnerskich relacji z Klientami
 • Nadzór merytoryczny w zakresie prowadzonych prac

Wymagania niezbędne:

 • Podstawy merytoryczne związane z wiedzą z branży IT
 • Min. 2 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów IT
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami metodykami klasycznymi
 • Kreatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji i podczas realizacji powierzonych zadań
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne – umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych zagadnień
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne – komunikatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie w zadania, orientacja na osiąganie celu, asertywność
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację oraz na pracę z dokumentacją

Mile widziane:

 • Posiadanie certyfikatu PRINCE2 Foundation lub Practitioner
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów NCBIR
 • Znajomość PZP
 • Doświadczenie w realizacji z zakresu zarządzania projektami metodykami zwinnymi

Oferujemy:

 • Różnorodne projekty (komercyjne/publiczne / specjalne)
 • Stabilną formę zatrudnienia UoP (forma B2B po spełnieniu jednego z poniższych:
  • posiadania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, wydanego przez ABW albo SKW w trybie określonym dla przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście, o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2020 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 742).
  • posiadania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW albo SKW
 • Samochód służbowy
 • Udział w szkoleniach, konferencjach i kursach
 • Pracę w organizacji w stu procentach o kapitale polskim
 • Niekorporacyjną atmosferę, brak openspace
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do karty Multisport
 • Dofinansowanie wypoczynku indywidualnego i obozów/kolonii dzieci
 • Wyjazdy/wyjścia integracyjne
 • Doskonałą atmosferę pracy i dobrą kawę

Miejsce pracy: Warszawa Włochy

Informacja od Administratora Danych Osobowych

Aplikacje prosimy wysyłać na adres rekrutacja@enigma.com.pl (w tytule maila prosimy dopisać: Project Manager)

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać