Enigma uczestniczyła w Hadze w testach zgodności ze standardami kryptograficznymi NINE i SCIP.

W testach brały udział firmy z różnych krajów członkowskich NATO, w tym ze Szwecji, Polski, USA i Hiszpanii. Celem testów było sprawdzenie interoperacyjności rozwiązań różnych producentów. Enigma jako jedyna firma biorąca udział w testach zaprezentowała się z rozwiązaniem implementującym oba standardy NINE i SCIP, jak również uzyskała pozytywny wynik zgodności w największej liczbie przypadków testowych.

Start typing and press Enter to search

Raport ITwiz Best 100mspo