System do identyfikacji azylowej dla cudzoziemców – daktyloskopia w Straży Granicznej

Enigma SOI zbuduje dla Straży Granicznej system elektronicznego pobierania odcisków linii papilarnych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych stanowisk do rejestracji elektronicznej danych identyfikacyjnych osoby. Jednocześnie system ma zapewnić komunikację z Centralnym Systemem Identyfikacji Daktyloskopijnej AFIS. Wdrożenie objęte będzie serwisem i asystą techniczną zespołu eksperckiego Enigmy.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać

smart city forum vozilla