Programista Embedded C (Wrocław – Fabryczna)

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej COMP S.A., w związku z rozwojem wrocławskiego zespołu  zatrudni Programistę Embedded C.

Profil:

 • umiejętność programowania w języku C poparta doświadczeniem zawodowym lub własnymi projektami

 • doświadczenie w pracy z dowolnym systemem kontroli wersji

 • wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów na kierunku informatyka, elektronika lub telekomunikacja

 • umiejętność pracy w zespole

 • chęć do nauki i rozwoju

Mile widziane:

 • umiejętność programowania systemowego Linux/Unix
 •  znajomość języków skryptowych: Bash, Python
 • doświadczenie w programowaniu mikrokontrolerów
 • wiedza z zakresu elektroniki cyfrowej i analogowej

Oferujemy:

 • Różnorodne projekty (komercyjne/publiczne/specjalne);

 • Stabilną formę zatrudnienia (UoP)

 • Niekorporacyjną atmosferę, brak openspace, mały zespół

 • Kameralne biuro przy ul. Stargardzka 11B

 • Możliwość połączenia studiów z pracą zawodową (4/5 etatu)

 • Udział w szkoleniach, konferencjach, zdobywanie certyfikatów, dofinansowanie do studiów

 • Niezbędne narzędzia pracy

 • Code review, regularny feedback

 • Prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do karty Multisport

 • Dofinansowanie wypoczynku indywidualnego i obozów/kolonii dzieci

 • Płaską strukturę w organizacji w stu procentach o kapitale polskim

 • Wyjazdy/wyjścia integracyjne

 • Doskonałą atmosferę pracy i dobrą kawę

Miejsce pracy: Wrocław

ul. Stargardzka 11B

Dodatkowe informacje

Administratorem danych jest Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116,
02-230 Warszawa, tel. +48 22 570 57 10, email: biuro@enigma.com.pl. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane są przetwarzane dla celów bieżącego postępowania rekrutacyjnego i kolejnych postępowań na podobne stanowisko, jeśli kandydat do pracy wyrazi na takie przetwarzanie odrębną zgodę.

Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wykonaniem zgody.

Dane nie są udostępniane.

Dane zostaną usunięte w terminie 3 lat od zakończenia roku, w którym zakończono postępowanie rekrutacyjne.

Podanie danych jest dobrowolne.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych i ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia danych. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.

Prosimy o dodanie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko „………” z dnia ……………. w celu rekrutacji prowadzonej przez firmę Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

i opcjonalnie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w celu rekrutacji prowadzonej przez firmę Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. na podobne stanowiska w terminie do ………………………………………………. .

 

 

………………………………………..                                                                ………………………………………..

Data                                                                                                                   Podpis

Aplikacje prosimy wysyłać na adres rekrutacja@enigma.com.pl (w tytule maila prosimy dopisać Programista Wrocław)

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać