Programista Front-end (Angular)

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej COMP SA, w związku z dynamicznym rozwojem i realizacją nowych projektów, poszukuje osoby do pracy na stanowisku „Programista Front-end (Angular)

Profil:

 • 1-2 lata doświadczenia
 • Angular (min. wersja 6)
 • JavaScript, Typescript
 • HTML5/CSS
 • Usługi: REST/JSON, Swagger,
 • GIT

Mile widziane: Linux, Docker, Web Security, PKI

Przykładowe zadania:

 • Utrzymywanie i rozwój aplikacji webowych
 • Udział w projektowaniu i tworzeniu nowych aplikacji webowych
 • Adaptacja portalu pod nowych klientów

Zadania (Utrzymanie: 20%, Wdrożenie 10%, Rozwijanie 70%):

 • Poznanie podstaw kryptografii
 • Pomoc w rozwijaniu produktów i obsłudze serwisów
 • Tworzenie nowych produktów
 • Rozwój oprogramowania obsługującego Centrum Certyfikacji Kluczy:
 1. biblioteki kryptograficzne
 2. usługi sieciowe
 3. obsługa baz danych
 4. sterowniki do kart elektronicznych
 • Tworzenie oprogramowania „na zamówienie” wg. zadanej specyfikacji
  Biblioteki:
 1. Backend Web Services, REST, SQL (C++ GSoap, Java Spring)
 2. Interfejs graficzny C++ QT i MFC, Java Swing
 3. Bazy danych ODBC, SQLApi++, JDBC, Hibernate
 4. Frontend Angular, Java Script, Typescript

Narzędzia:

 1. Microsoft Visual Studio, IntelliJ Idea, GCC, CMake
 2. Kontrola wersji: GIT, Mercurial
 3. Zależności: Conan.Io, Artifactory
 4. CI: Teamcity
 5. Zadania: Jira

Oferujemy:

 • Różnorodne projekty (komercyjne/publiczne / specjalne)
 • Stabilną formę zatrudnienia (umowa o pracę / B2B)
 • Udział w szkoleniach, konferencjach, zdobywanie certyfikatów, dofinansowanie do studiów
 • Płaską strukturę w organizacji w stu procentach o kapitale polskim
 • Niekorporacyjną atmosferę, brak openspace
 • Code review, regularny feedback
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do karty Multisport
 • Praca w niepełnym wymiarze godzinowy dostosowanym do studiów (min. 4/5 etatu)
 • Dofinansowanie wypoczynku indywidualnego i obozów/kolonii dzieci
 • Wyjazdy/wyjścia integracyjne
 • Doskonałą atmosferę pracy i dobrą kawę
Miejsce pracy: Warszawa

ul. Jutrzenki 118
02-230 Warszawa

Dodatkowe informacje

Administratorem danych jest Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116,
02-230 Warszawa, tel. +48 22 570 57 10, email: biuro@enigma.com.pl. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane są przetwarzane dla celów bieżącego postępowania rekrutacyjnego i kolejnych postępowań na podobne stanowisko, jeśli kandydat do pracy wyrazi na takie przetwarzanie odrębną zgodę.

Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wykonaniem zgody.

Dane nie są udostępniane.

Dane zostaną usunięte w terminie 3 lat od zakończenia roku, w którym zakończono postępowanie rekrutacyjne.

Podanie danych jest dobrowolne.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych i ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia danych. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.

Prosimy o dodanie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko „………” z dnia ……………. w celu rekrutacji prowadzonej przez firmę Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

i opcjonalnie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w celu rekrutacji prowadzonej przez firmę Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. na podobne stanowiska w terminie do ………………………………………………. .

 

 

………………………………………..                                                                ………………………………………..

Data                                                                                                                   Podpis

Aplikacje prosimy wysyłać na adres rekrutacja@enigma.com.pl (w tytule maila prosimy dopisać „Programista Front-end”)

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać