„Podniesienie dostępności systemów międzynarodowych” w Komendzie Głównej Policji

Enigma wygrała przetarg ogłoszony przez KGP w ramach: „Podniesienie dostępności systemów międzynarodowych”. Dzięki dostarczonym urządzeniom i licencjom rozpoczęto prace nad budową infrastruktury hiperkonwergentnej łączącej zwirtualizowaną moc obliczeniową serwerów, pamięć masową, sieć i zarządzanie za pomocą oprogramowania. To rozwiązanie przyspiesza i ułatwia elastyczną rozbudowę centrów przetwarzania danych poprzez wirtualizację zasobów i obsługę krytycznych aplikacji z gwarancją wysokiej dostępności.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać

smart city forum vozilla