Nasze Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Cencert uzyskało certyfikat eIDAS.

Przeszliśmy pomyślnie audyt eIDAS, jako kwalifikowany podmiot świadczący usługi w zakresie:

* wystawiania kwalifikowanych certyfikatów dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych

* wystawiania kwalifikowanych certyfikatów dla kwalifikowanych pieczęci elektronicznych

* wystawiania kwalifikowanych znaczników czasu.

Start typing and press Enter to search