KONSTRUKTOR

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej COMP SA, w związku z dynamicznym rozwojem i realizacją nowych projektów, poszukuje osoby na stanowisko Konstruktor w Dziale Labolatorium Badań i Rozwoju.

Wymagania:

 • Znajomość techniki analogowej i cyfrowej
 • Znajomość programu Altium Designer
 • Znajomość pakietu Labview w stopniu podstawowym
 • min. 5 lat doświadczenia na stanowisku konstruktora

Mile widziane :

 • Praktyczne doświadczenie w strojeniu anten
 • Doświadczenie w pomiarach układów RF (praca z VNA oraz analizatorem widma)
 • Znajomość języka Python, Java lub C# (.NET)
 • Znajomość programowania mikrokontrolerów STM32 lub ATmega
 • Prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków:

 • Udział w projektowaniu produktów na rynek cywilny i wojskowy
 • Konstruowanie systemów pomiarowych i testowych

Miejsce pracy: Warszawa ul. Działkowa 115 A 02-234 Warszawa

Dodatkowe informacje Administratorem danych jest Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 570 57 10, email: biuro@enigma.com.pl. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych. Dane są przetwarzane dla celów bieżącego postępowania rekrutacyjnego i kolejnych postępowań na podobne stanowisko, jeśli kandydat do pracy wyrazi na takie przetwarzanie odrębną zgodę. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wykonaniem zgody. Dane nie są udostępniane. Dane zostaną usunięte w terminie 3 lat od zakończenia roku, w którym zakończono postępowanie rekrutacyjne. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych i ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia danych. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych. Prosimy o dodanie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko „………” z dnia ……………. w celu rekrutacji prowadzonej przez firmę Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. i opcjonalnie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w celu rekrutacji prowadzonej przez firmę Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. na podobne stanowiska w terminie do ………………………………………………. . ………………………………………..                                                                ……………………………………….. Data                                                                                                                   Podpis Aplikacje prosimy wysyłać na adres rekrutacja@enigma.com.pl (w tytule maila prosimy dopisać „Inżynier Systemowy”)

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać