KONSTRUKTOR MECHANIK

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej COMP SA, w związku z powiększeniem zespołu w Pionie Konstrukcyjno – Technologicznym, poszukuje osoby do pracy na stanowisku „Konstruktor Mechanik

Zakres obowiązków:

 • konstruowanie obudów urządzeń elektronicznych na rynek wojskowy i cywilny

 • przeprowadzanie analiz wymagań dla nowych projektów

 • opracowywanie założeń technicznych dla projektowanych detali i urządzeń

 • opracowywanie konceptów oraz wstępnych konstrukcji wyrobu

 • wykonywanie obliczeń inżynierskich i optymalizacji konstrukcji w zakresie wytrzymałości mechanicznej i wymiany ciepła z otoczeniem

 • projektowanie detali i urządzeń również w oparciu o dostarczoną specyfikację projektu

 • kompleksowe tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej

 • rozwiązywanie zadań i problemów technicznych związanych z konstrukcją urządzeń

 • opieka merytoryczna  nad wdrożeniem projektu na etapie produkcji

 • współpraca z podwykonawcami detali mechanicznych

 • opieka nad dokumentacją konstrukcyjną – wprowadzanie zmian i aktualizacji

Profil:

 • wykształcenie wyższe techniczne (mgr inż.; inż.) Mechanika i budowa maszyn

 • biegła znajomość programu CAD 3D  SolidWorks

 • min. 3-letnie doświadczenie w pracy  na stanowisku konstruktora mechanika

 • znajomość technologii wytwarzania detali i wyrobów

 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego

 • umiejętność szkicowania odręcznego

 • umiejętność tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej mechanicznej detali i zespołów

 • umiejętność czytania schematów układów elektronicznych

 • podstawowa znajomość j. angielskiego na poziomie A2/B1

 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku konstruktora mechanika urządzeń techniki wojskowej

 • innowacyjność w konstruowaniu detali i zespołów mechanicznych

 • znajomość dyrektywy maszynowej

 • znajomość technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych

 • umiejętność prowadzenia analizy DFMEA

 • znajomość MES i oprogramowania CAE

 • zainteresowanie i wiedza z zakresu wzornictwa przemysłowego

 • praktyczna znajomość problematyki EMC w konstrukcji urządzeń elektronicznych i  w.cz.

 • zdolności manualne umożliwiające samodzielny montaż modeli i prototypów

 • podstawy elektroniki i elektrotechniki

 • znajomość programów sterujących maszyny CNC (CAM)

 • hobbistyczne zainteresowania techniką militarną

 • znajomość norm wojskowych dla urządzeń elektronicznych

 • doświadczenie w projektowaniu elektroniki pod zastosowania wojskowe,

Kompetencje dodatkowe:

 • komunikatywność oraz asertywność
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • Różnorodne projekty (komercyjne/publiczne/specjalne)

 • Stabilną formę zatrudnienia (UoP)

 • Niekorporacyjną atmosferę, brak openspace, mały zespół

 • Biuro na ulicy Działkowej 115a, Waszawa

 • Możliwość połączenia studiów z pracą zawodową (4/5 etatu)

 • Udział w szkoleniach, konferencjach, zdobywanie certyfikatów, dofinansowanie do studiów

 • Niezbędne narzędzia pracy

 • Prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do karty Multisport

 • Dofinansowanie wypoczynku indywidualnego i obozów/kolonii dzieci

 • Płaską strukturę w organizacji w stu procentach o kapitale polskim

 • Wyjazdy/wyjścia integracyjne

 • Doskonałą atmosferę pracy i dobrą kawę

Miejsce pracy: Warszawa Włochy, ul. Działkowa 115A

Dodatkowe informacje

Administratorem danych jest Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116,
02-230 Warszawa, tel. +48 22 570 57 10, email: biuro@enigma.com.pl. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane są przetwarzane dla celów bieżącego postępowania rekrutacyjnego i kolejnych postępowań na podobne stanowisko, jeśli kandydat do pracy wyrazi na takie przetwarzanie odrębną zgodę.

Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wykonaniem zgody.

Dane nie są udostępniane.

Dane zostaną usunięte w terminie 3 lat od zakończenia roku, w którym zakończono postępowanie rekrutacyjne.

Podanie danych jest dobrowolne.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych i ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia danych. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.

Prosimy o dodanie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko „………” z dnia ……………. w celu rekrutacji prowadzonej przez firmę Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

i opcjonalnie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w celu rekrutacji prowadzonej przez firmę Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. na podobne stanowiska w terminie do ………………………………………………. .

 

 

………………………………………..                                                                ………………………………………..

Data                                                                                                                   Podpis

Aplikacje prosimy wysyłać na adres rekrutacja@enigma.com.pl (w tytule maila prosimy dopisać: konstruktor-mechanik)

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać