Enigma, reprezentując konsorcjum czterech firm, podpisała umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na wdrożenie Systemu Dozoru Elektronicznego.

Konsorcjum, w składzie Enigma SOI, EBS, ITM oraz Impel Monitoring, w ramach podpisanej umowy zrealizuje zamówienie na usługę eksploatacji i rozwoju SDE. Zamówienie obejmuje m.in. dostarczenie urządzeń do monitorowania osób objętych dozorem, uruchomienie wydajnej i bezpiecznej platformy systemowej, modyfikację oprogramowania oraz objęcie systemu serwisem.

Wartość kontraktu: 96,6 mln

Czas umowy: 53 miesiące (2018-2022).

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać

nagroda-top-inwestycje