Enigma wdroży e-Kancelarię w Agencji Rezerw Materiałowych

Enigma  podpisała umowę z Agencją Rezerw Materiałowych  na dostawę, instalację i wdrożenie systemu do ewidencji dokumentów niejawnych i obsługi Kancelarii Tajnej. Zaprojektowany System  w ARM zostanie oparty o autorskie rozwiązanie firmy Enigma – oprogramowanie e-Kancelaria.
Wdrożenie podstawowego elementu systemu – modułu centralnego zapewniającego obsługę rejestrów i ewidencji dokumentów, zaplanowane jest do końca grudnia 2018 r.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać

Mobilne Terminale Noszoneavispon