Kierownik Zespołu Programistów – Wrocław

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej COMP SA, w związku z dynamicznym rozwojem i realizacją nowych projektów, poszukuje osoby do pracy na stanowisku “Kierownik Zespołu Programistów we Wrocławiu

 

Zadania:

 • Organizacja pracy zespołu developerów
 • Planowanie i weryfikacja prac/zadań deweloperów we współpracy z innymi działam i zespołami
 • Wdrażanie dobrych praktyk programistycznych, procesów, repozytoriów i narzędzi usprawniających pracę,
 • Współtworzenie koncepcji architektonicznej projektów/systemów,
 • Dbanie o wysoką jakość dostarczanego oprogramowania (wydajność, poprawna architektura kodu, jednolite zasady tworzenia kodu),
 • Proponowanie i wdrażanie usprawnień pracy w oparciu o analizę dotychczasowych procesów,
 • Czynny udział w procesach rekrutacyjnych dedykowanych Zespołowi,
 • Analizowanie i ocenianie wyników pracy zespołu,
 • Motywowanie i dbanie o rozwój podległych pracowników.

Wymagania:

 • Wysoko rozwinięte zdolności liderskie,
 • Doświadczenie w samodzielnym koordynowaniu zadań programistycznych w projektach o dużym stopniu złożoności,
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z nowoczesną architekturą aplikacji (desktop / web/ aplikacje serwerowe)
 • Bardzo dobra znajomość co najmniej jednej z platform: .NET Framework / .NET Core / Java
 • Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego
 • Dobre umiejętności przywódcze, umiejętności organizacyjne i czasowe, umiejętności podejmowania decyzji
 • Wykształcenie wyższe techniczne.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego i pracy przy dużych, ciekawych projektach,
 • Stabilną formę zatrudnienia,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Konkurencyjne wynagrodzenie,
 • Prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do karty Multibenefit/Multisport,
 • Możliwość dofinansowania wypoczynku indywidualnego i obozów/kolonii dzieci,
 • Możliwość udziału w szkoleniach,
 • Doskonałą atmosferę pracy i dobrą kawę.
Miejsce pracy: Wrocław

Dodatkowe informacje

Administratorem danych jest Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116,
02-230 Warszawa, tel. +48 22 570 57 10, email: biuro@enigma.com.pl. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane są przetwarzane dla celów bieżącego postępowania rekrutacyjnego i kolejnych postępowań na podobne stanowisko, jeśli kandydat do pracy wyrazi na takie przetwarzanie odrębną zgodę.

Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wykonaniem zgody.

Dane nie są udostępniane.

Dane zostaną usunięte w terminie 3 lat od zakończenia roku, w którym zakończono postępowanie rekrutacyjne.

Podanie danych jest dobrowolne.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych i ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia danych. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.

Prosimy o dodanie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko „………” z dnia ……………. w celu rekrutacji prowadzonej przez firmę Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

i opcjonalnie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w celu rekrutacji prowadzonej przez firmę Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. na podobne stanowiska w terminie do ………………………………………………. .

 

 

………………………………………..                                                                ………………………………………..

Data                                                                                                                   Podpis

Aplikacje prosimy wysyłać na adres rekrutacja@enigma.com.pl (w tytule maila prosimy dopisać “Kierownik Zespołu Programistów”)

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać