Skip to Content

Konferencja "Nowoczesne technologie w badaniach daktyloskopijnych"

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie i ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. zapraszają na międzynarodową konferencję naukową "Nowoczesne technologie w badaniach daktyloskopijnych"

O firmie

Opracowanie, produkcja i wdrożenia innowacyjnych systemów ochrony informacji są podstawą działalności spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji. Wykorzystując własne rozwiązania sprzętowe i programistyczne zapewniamy najlepszą ochronę danych w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach. Wraz z połączeniem w ostatnim okresie z firmą Pacomp, Enigma umocniła swoją pozycję na rynku IT w segmencie sprzętowych rozwiązań kryptograficznych. Nasze produkty dają pełną ochronę kryptograficzną gromadzonych, przetwarzanych i przesyłanych informacji. Pod względem bezpieczeństwa oferowane rozwiązania są certyfikowane przez wyspecjalizowane komórki Służb Ochrony Państwa.